BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vansač Peter (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Slovakia)
Tytuł
Sloboda človeka a jeho zodpovednosť za konanie
The Freedom of Man and His Responsibily for the Conduct
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2012, nr 9 (2), s. 393-403, bibliogr. 13 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Filozofia człowieka, Wolność, Koncepcje wolności, Moralność, Odpowiedzialność, Filozofia moralna
Human philosophy, Freedom, Concepts of freedom, Morality, Responsibility, Moral philosophy
Uwagi
summ.
Abstrakt
In this paper we refer to the freedom of man and also his responsibility for the acts. In the introduction we define freedom and we point out how has freedom been understood in Greek philosophy and how it is understood in the modern philosophy. We refer to the freedom of the first people in paradise at the beginning of creation and the loss of freedom through the first sin. We analyze the relationship of liberty and law, liberty and truth and liberty of conscience and objection of conscience. The freedom of man is related to his responsibility and therefore in this paper we define the terms of responsibility and we clarify personal, family and political responsibility. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hrehova, H.: Etika - socialne vzťahy - spoločnosť, VEDA Bratislava 2005, ISBN 80- 224-0849-2
 2. Jan Pavol II.: Apoštolsky list rodinam Gratisimam sane. Trnava: Spolok svateho Vojtecha, 1994, 117 s. ISBN 80-7162-060-2
 3. Jan Pavol II.: Veritatissplendor, Encyklika o zakladnych otazkach cirkevnej nauky o mravnosti, SSV Trnava 1994, ISBN 80-7162-057-2
 4. Katechizmus Katolickej Cirkvi, Spolok svateho Vojtecha, Trnava, 1999, ISBN 80- 7162-259-12007
 5. Košč, S.: Socialna agenda Cirkvi, Pedagogicka fakulta Katolickej univerzity v Ružomberku 2008, Ružomberok 2008, ISBN 978-808084-341-0
 6. Miedzgova, J., Vargova, D.: Zaklady etiky, Slovenske pedagogicke nakladateľstvo, PlygrafPrint, spol. s. r. o. Prešov 2007, ISBN 978-80-10-01203-9
 7. Papežska Rada Pre Spravodlivosť A Pokoj.: Kompendium socialnej nauky Cirkvi, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2008, ISBN 978-80 7162-725-8
 8. Peschke, K-H.: Křesťanska etika, Vyšehrad Praha, 2004, ISBN 80-7021-718-9
 9. Smrekova, D., Pavlovičova, Z.: Dvojznačnosť etickych pojmov, Filozoficky ustav SAV, Bratislava 2009, ISBN 978-80-8084-605-3
 10. Svate Pismo Stareho I Noveho Zakona, Spolok svateho Vojtecha Trnava 1998, ISBN 80-7162-236-2
 11. Špidlik, T.: Spiritualita křesťanskeho vychodu, Řim, KřesťanskaakademieVelehrad 1983
 12. Vansač, P.: Vybrane kapitola z etiky, historicky vyvoj etiky, zaklady etika, etika v socialnej praci, Vysoka škola zdravotnictva a socialnej prace sv. Alžbety Bratislava, Ustav socialnych vied a zdravotnictvabl. P. P. Gojdiča v Prešove, Prešov 2011, s. 128, ISBN 978-80-8132-030-9
 13. Všeobecna Deklaracia Ľudskych Prav, 1948
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu