BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołębiowski Andrzej (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego; PTPS O/Radom)
Tytuł
Działalność Caritas na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie
Caritas' Activities in Favor of Persons and Families Touched by Violence
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 377-384, bibliogr. 17 poz.
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Przemoc w rodzinie, Pomoc społeczna
Violence in the family, Social assistance
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Caritas Polska
Abstrakt
Obserwuje się w ostatnich latach znaczny wzrost zainteresowania szerokich kręgów społecznych problematyką agresji i przemocy w środowisku rodzinnym. Wiele instytucji oraz organizacji społecznych wychodzi z inicjatywą pomocy ofiarom przemocy w ich środowisku zamieszkania. Na tym polu angażuje się również Kościół katolicki, zwłaszcza poprzez różne formy działalności Caritas.1 W wielu miejscowościach powstają wyspecjalizowane placówki zajmujące się niesieniem pomocy ofiarom przemocy, zwłaszcza kobietom i dzieciom.2 Na rzecz ofiar przemocy działa coraz więcej organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji społecznych. Dostrzeżenie problemu cierpienia, wywołanego przez przemoc w środowisku rodzinnych, jest jakimś pozytywnym znakiem czasu i przejawem dojrzałości i odpowiedzialności znacznej części polskiego społeczeństwa.(fragment tekstu)

One of the forms of Caritas activities in the Radom Diocese is a help for victims of domestic violence. Issues of domestic violence are included to particularly painful problems of the modern world, beside which nobody should pass indifferently. Presented material is an attempt to portray functioning of chosen elements of the local system of support to families touched by the problem of violence. Significant features of Caritas' activities in Radom are its integrated character as well as an attempt to include victims of violence into the process of their life change. Besides social, therapeutic, legal dimension one of the essential support element is spiritual development accompanying therapy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernard H. S., MackKenzi K. R., Podstawy terapii grupowej, GWP, Gdańsk 2000.
 2. Bębas S., Rola religii i duszpasterstwa więziennego w pracy penitencjarnej, [w:] S. Bębas (red.) Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej, WSH, Radom 2010.
 3. Cichla J., Ośrodek Interwencji Kryzysowej jako instytucja wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy domowej, [w:] Z. Bartkowicz, J. Retman (red.) Antyspołeczność, diagnoza, profilaktyka, interwencja, PWSZ, Tarnobrzeg 2009.
 4. Gaczyński Z., Odpowiedzialność etyczna pracownika socjalnego wobec społeczeństwa, [w: ] A. Kurzynowski (red.), Pomoc społeczna odpowiedzią na problemy społeczne, WSNSiT, Radom 2009.
 5. Gągacka M., Rola katolickich organizacji pozarządowych w przestrzeni socjalnej miasta, [w:] P. Grygiel, D. Wojakowski (red.), Współczesność wspólnot Chrześcijańskich w perspektywie socjologicznej, Rzeszów 2009.
 6. Herman J. L., Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi, GWP, Gdańsk 2000.
 7. Pośpiszyl I., Razem przeciw przemocy, Żak, Warszawa 1999.
 8. Krawczyń M., Stan W., 15 lat Caritas Diecezji Radomskiej, Radom 2007.
 9. Linowski K., Wysocki I., Oddziaływania psychokorekcyjne na skazanych agresywnych w warunkach penitencjarnych, WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski 2005.
 10. Madans K., Seks miłość przemoc - psychoterapia sprawców i ofiar, GWP, Gdańsk 1999.
 11. Matyjas B., Pedagogika społeczna i rodzina - obszary badań, [w:] Pedagogika społeczna, E.
 12. Matyjas B., Współczesne problemy pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce 2007.
 13. Nowicka J., Linowski K., System terapeutyczny dla więźniów uzależnionych od alkoholu, WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski 2004.
 14. Szczepanik R., Wawrzyniak J., Rożne spojrzenia na przemoc, WSHE, Łódź 2008.
 15. Uchwała Rady Gminy Iłża z dnia 23 sierpnia 2000 roku w sprawie przekazania nieruchomości w Jasieńcu Iłżeckim na rzecz Caritas Diecezji Radomskiej.
 16. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2009 roku Dz. U. z dnia 20. 09. 2005 roku, poz. 1493.
 17. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku, O zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 125, poz 84
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu