BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łochnicka Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Warunki organizacyjne a zaangażowanie pracowników w miejscu pracy
Organizational Conditions and Employee Engagement
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 8 (46), s. 91-108, bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Employees' engagement, Employees in enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wysoki poziom zaangażowania pracowników w dużym stopniu decyduje o sukcesie rynkowym przedsiębiorstw. Organizacje stoją zatem przed wyzwaniem, polegającym na stworzeniu systemu czynników, który ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu zaangażowania pracowników organizacji, niezależnie od zajmowanego stanowiska. W artykule przedstawiono wybrane czynniki organizacyjne decydujące o poziomie zaangażowania pracowników w miejscu pracy, a także wyniki badań własnych w tym zakresie. Badania przeprowadzono w formie wywiadów pogłębionych zarówno z przedstawicielami kierownictwa, jak i z przedstawicielami pracowników. (abstrakt oryginalny)

A high level of employee engagement seems to be a key factor determining a market success of a company. Therefore managers face the challenge of creating specific strategies in their companies that build a high level of engagement of all employees regardless of a job position. The paper presents selected drivers of employee engagement as well as the empirical research results conducted by the author. The study was based on interviews conducted with representatives of management and employees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen N.J., Meyer J. P. (1990), The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, "Journal of Occupational Psychology" nr 1 (63), s. 1-18.
 2. AON Hewitt (2011), Trends in Global Employee Engagement, www.aon.com/attachments/thought- leadership/Trends_Global_Employee_Engagement_Final.pdf [10.06.2014].
 3. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 4. Becker A.B. (2008), Towards a Model of Work Engagement, "Career Development International" t. 13, nr 3, s. 32-40.
 5. Britt T.W. (1999), Engaging the Self in the Field: Testing the Triangle Model of Responsibility, "Personality and Social Psychology Bulletin" nr 25, s. 696-706.
 6. Carnevale A.P. (1991), America and the New Economy, The American Society for Training and Development, Washington.
 7. Gallup Institute (2013), State of the American Workplace. Employee Engagement Insightsfor U.S. Business Leaders, Princeton.
 8. Harter J. K., Schmidt F.L., Killham E.A., Asplund J.W. (2006), Q12 Meta-Analysis, Gallup Report, http://strengths.gallup.com/private/resources/ql2meta-analysis_flyer_gen_08%2008_bp.pdf [11.06.2014].
 9. Jabłoński M. (2009), Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Kaufman С. (2010), Employee Involvement: A Blueprint for Success, "Journal of Accountancy" nr 5, www.journalofaccountancy.com/Issues/2010/May/20092404.htm [10.06.2014].
 11. Kochan Т.A., Dyer L. (1992), Managing Transformational Change: The Role of Human Resource Professional, "Center of Advanced Human Studies Working Paper Series" nr 1, http://digital- commons.ilr.cornell.edu/cahrswp/290/ [5.06.2014].
 12. Kożuch В., Jończyk J. (2011), Zaangażowanie organizacyjne a efektywność zasobów ludzkich, w: Efektywność gospodarowania kapitałem ludzkim, red. P. Bohdziewicz, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 89-94.
 13. Kulikowski K., Madej M. (2014), Zaangażowanie w pracę - problem z pomiarem, "Problemy Zarządzania" t. 12, nr 1 (45), s. 99-112.
 14. Lewicka D. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wyd. Profesjonalne PWN, Warszawa.
 15. McGunnigle P. (2014), Employee Empowerment, Participation and Involvement, learning, and Teaching Support Network, www.heacademy.ac.uk/assets/documents/subjects/hlst/employee_ empowerment_perception_and_involvement.pdf [6.06.2014].
 16. Robinson D., Perryman S., Hayday S. (2014), The Drivers of Employee Engagement Report, Institute for Employment Studies, www.employmentstudies.co.uk/pubs/summary.php?id=408 [31.05.2014].
 17. Rose E. (2008), Employment Relations, Pearson Education, New Jersey.
 18. Salancik G.R. (1977), Commitment and the Control of Organizational Behaviour and Belief, w: New Directions in Organizational Behaviour, red. В. M. Staw, G. R. Salancik, St Clair Press, Chicago, s. 1-54.
 19. Schaufeli W. В., Salanova M., Gonzalez-Roma V., Bakker A. B. (2002), The Measurement of Engagement and Burnout and a Confirmative Analytic Approach, "Journal of Happiness Studies" nr 3, s. 71-92.
 20. Scholl R. (2014), What is Organizational Commitment?, The University of Rhode Island, www.uri. edu/research/lrc/scholl/webnotes/Commitment.htm [6.06.2014].
 21. Secord H. (2003), Implementing Best Practices in Human Resources Management, CCH Canadian Publishing, Canada.
 22. Słownik Merriam-Webster (2014), www.merriam-webster.com [6.06.2014].
 23. Smith G.P, Employee Involvement Programs Drive Performance, www.businessknowhow.com/manage/involvement.html [11.06.2014].
 24. Sonnentag S. (2003), Recovery, Work Engagement, and Practice Behavior: A New look at the Interface Between Nonwork and Work, "Journal of Applied Psychology" nr 88, s.518-528.
 25. Spik A., Klincewicz K. (2008), Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi - zaangażowanie organizacyjne, w: Nowe kierunki w zarządzaniu, red. M. Kostera, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 471-492.
 26. Vance R.J. (2006), Employee Engagement and Commitment. A Guide to Understanding, Measuring and Increasing Engagement in Your Company, SHRM Foundation, Alexandria.
 27. Walton R.E. (1985), From Control to Commitment in the Workplace, "Harvard Business Review" nr 63, s. 76-84.
 28. White Papers (2014), The impact of employee engagement on performance, Insync Surveys, www. insyncsurveys.com.au/media/92145/impact_of_employee_engagement_on_performance.pdf [11.06.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu