BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Maciej (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Role of Social Responsibility Standards in Business Activities
Rola standardów odpowiedzialności społecznej w działaniach przedsiębiorstw
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2011, nr 3, s. 9-15, bibliogr. 7 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Standardy, Norma Społecznej Odpowiedzialności Biznesu SA 8000, Normy ISO, Raportowanie, Działalność społeczna, Systemy zarządzania
Corporate Social Responsibility (CSR), Standards, Social Accountability International SA8000 certification, ISO International Standards, Reporting, Social activity, Management system
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Organizacje, opierając swoją strategię rozwoju na koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, ukierunkowują swoje wysiłki na budowaniu ścisłych relacji z interesariuszami (m.in. z klientami, pracownikami, inwestorami, dostawcami, społeczeństwem, organami ustanawiającymi i egzekwującymi spełnianie wymagań prawnych, organizacjami pozarządowymi). W artykule przedstawiono narzędzia służące ocenie wprowadzenia i skutecznej realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw takie jak SA 8000, GRI, Dow Jones Sustainability Indexes, a także ogólne wytyczne opublikowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną zawarte w dokumencie ISO 26000. Stosowanie przez firmy tych wytycznych oraz poddanie się niezależnej ocenie przyczynia się do kształtowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa w jego otoczeniu wewnętrznym (jako etycznego pracodawcy), jak i w otoczeniu zewnętrznym, jako organizacji gospodarczej godnej zaufania wobec inwestorów, klientów, dostawców oraz społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

Organizations based its development strategy on the concept of corporate social responsibility, to target effective their efforts building close relationships with stakeholders (including customers, employees, investors, suppliers, society, law enforcement and establishing compliance with legal requirements, non-governmental organizations). This paper presents tools for assessing the implementation and effective implementation of the concept of corporate social responsibility, such as SA 8000, GRI, the Dow Jones Sustainability Indexes, as well as general guidelines published by the International Organization for Standardization contained in the document ISO 26000. Use these guidelines for companies and subjecting themselves to independent evaluation contributes to building a positive image of the company in its internal environment (as an ethical employer), as well as the external environment, as an economic organization trustworthy to investors, customers, suppliers and society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aubrun M., Bermond F., Brun E., Cortot J.-L., Delchet-Cochet K., Graffin O., Jounot, A. (2010) Ponrouch, ISO 26000 - Responsabilité societal- Comprendre, déployer, évaluer, Édition AFNOR, Paris.
  2. Bowers D. (2006), Making Social Responsibility the Standard, Quality Progress, April, p. 35.
  3. Garvare R., Johansson P. (2010) Management for Sustainability - A Stakeholder Theory, Total Quality Management & Business Excellence, 21, 737-744.
  4. Igalens J., Gond J.-P. (2010), La responsabilité sociale de l'entreprise, Presses Universitaires de France, Paris.
  5. Jounot A. (2010) RSE et développement durable, Édition AFNOR, Paris.
  6. Prado-Lorenzo J.-M., Gallego-Alvarez I., Garcia-Sanchez I.M. (2009) Stakeholder Engagement and Corporate Social Responsibility Reporting: the Ownership Structure Effect, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 16, 94-107.
  7. Ziek P. (2009) Making Sense of CSR Communication, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 16, 137-145.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu