BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Butoracová Šindleryová Ivana (VŠMP ISM Slovakia v Prešove)
Tytuł
Regional, Legislative and Marketing Aspects of Education Need and Life Standard Quality within SMEs of the East-Slovakia Region
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2013, nr 10 (1), s. 7-17, bibliogr. 11 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Lokalny rynek pracy, Pracodawcy, Kwalifikacje pracowników, Jakość życia, Standard życia, System legislacyjny, Rynek pracy
Local labour market, Employers, Qualifying employees, Quality of life, Standard of living, Legislative, Labour market
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstrakt
The aim of the study was to describe the labor market within Slovak region in relation to its social condition and level of life-standard. We have set four main hypotheses within the target group of 300 respondents. Due to the results gained from research, the solution to the difference and increasing gap in between the offer and the demand on the labor market might be set by support to the courses and qualification training from the government. It is necessary to provide the labor with quality and effectiveness provided and guaranteed by the local or national authorities. The local government agencies should provide the market with the Key offer of education courses responding to the need of the employers.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamišin, P. 2005. Neuváženosť v čerpaní eurofondov sa nevypláca. Hospodářské noviny, roč. 16, č. 19.1.2005.
 2. Bačuvčík, R. 2006. Marketing neziskového sektoru. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.
 3. Butoracová Šindleryová, I., Litavcová, E. 2009. Analysis of SME Support Within Regional Innovations in Slovakia and Poland, in: Gospodarska Turystyczna w Regionie. Jelenia Gora: AD REM.
 4. Čábyová, Ľ., Ďurková, K., Kollárová, D., Matúš, J. 2006. Nové trendy v marketingu : zborník z medzinárodnej odbornej konferencie. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.
 5. Keruľová, M. 2007. Legal regulations of the property relations between between the spouses in the Slovak republic, In: W strone Wartości, Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacyjne w Warszawie.
 6. Mrvová, K. 2006. Marketingová analýza v orientácii na podnik cestovného ruchu. In: Zborník referátov a príspevkov Dni otvorených dverí. 1. vyd. Bratislava: Centrum ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity.
 7. Porvazník, J., Birknerová, Z. 2009. Príprava manažérov k celostnej spôsobilosti na VŠ a v ďalšom vzdelávaní. In: Kvalita vzdelávania, vzdelávaním ku kvalite. Žilina: SSK.
 8. Rákoš, J. 2006. Inovácie a ich význam pre MSP. In: Manažment 2006: teória, trendy a prax: Medzinárodná vedecká konferencia. Prešovská univerzita.
 9. Širá, E. 2007. K charakteristike pojmu znalostí. In: Znalostné determinanty regionálneho rozvoja, FM PU, október.
 10. Štefko, R., Frankovský, M., Bačík, R. 2007. Regional university marketing in underdeveloped regions, in: Wspólczesna ekonomia. Contemporary Economics. Warszaw: University of Finance and Management in Warsaw, Nr. 3.
 11. Tej, J. 2007. Konkurencieschopnosť regiónu z aspektu inštitucionálneho prostredia. In: Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít II. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu