BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk-Grabowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Szkwarek Kamila (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Organizacyjne aspekty procesu doboru pracowników w grupach kapitałowych - studium przypadku
Organizational Aspects of Personnel Selection in Capital Groups - Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 8 (46), s. 11-22, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Grupa kapitałowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rekrutacja pracowników, Funkcja personalna, Outsourcing
Capital group, Human Resources Management (HRM), Employee recruitment, Personal function, Outsourcing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono teoretyczne ujęcia lokalizacji funkcji personalnej w grupach kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem doboru menedżerów i pracowników. Analiza ujęć teoretycznych pozwoliła na dokonanie kategoryzacji rozwiązań stosowanych w badanej grupie kapitałowej, zwłaszcza stopnia centralizacji i koncentracji działań z zakresu doboru. W ramach studium przypadku zaobserwowano zjawisko wewnętrznego outsourcingu operacyjnych elementów doboru do specjalnie powołanych przez spółkę-matkę centrów usług wspólnych. Prowadzone badanie pozwoliło też na identyfikację narzędzi uznawanych za specyficzne dla realizacji procesu doboru w grupach kapitałowych, takich jak unia personalna.(abstrakt oryginalny)

The article presents the theoretical aspects of locating the personnel function in Capital Groups with the focus on selection of managers as well as other employees. The theoretical analysis shows possible solutions that can be found in a particular Capital Group taking into consideration the level of centralization and concentration of the selection process. The case study has identified the phenomenon of in-house-outsourcing. This type of outsourcing involves operational activities of the employee selection process which are conducted in the Shared Service Centres created by the holding company. The study has also found the specific method used in the Capital Groups in the process of selection, which is a personal union.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bangemann Т. О. (2005), Shared Services in Finance and Accounting, Gower Publishing Company, Burlington.
 2. Bąk-Grabowska D., Jagoda A. (2009), Outsourcing funkcji personalnej-przesłanki i konsekwencje jego zastosowania, "Przegląd Organizacji" nr 3, s. 29-32.
 3. Bąk-Grabowska D., Jagoda A., Zając Cz. (2013), The Division of Competences Regarding Salary Determination in Capital Groups, "International Journal of Academic Research" t. 5, nr 6: Humanities and Social Sciences, s. 246-250.
 4. Bergeron B. (2003), Essentials of Shared Services, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
 5. Cook M.F. (2003), Outsourcing funkcji personalnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 6. Frost J., Morner M. (2010), Konzernmanagement. Strategien für Mehrwert, Gabler Verlag, Wiesbaden.
 7. Haus B. (2005), Rozmieszczenie władzy w organizacji holdingowej, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu" nr 1092, Wrocław, s. 484-490.
 8. http://en.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Inc. [22.06.2014].
 9. http://pl.bombardier.com/f22.06.2014].
 10. Jagoda H., Jagoda-Lenartowicz A.(2004), Funkcja personalna w grupie kapitałowej - warianty lokalizacyjne, w: Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, red. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia, s. 355-361.
 11. Kotier Ph. (2005), Marketing, Rebis, Poznań.
 12. Koźmiński J. (1996), Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Kreft Z. (2003), Synergia i symetria potencjałów i uprawnień podmiotów struktury holdingowej, "Przegląd Organizacji" nr 5, s. 16-17.
 14. Kreft Z. (2005), Holding. Grupa kapitałowa, PWE, Warszawa.
 15. Kreft Z., Karwan M. (2003), Centralizacja i decentralizacja uprawnień decyzyjnych w holdingu - dylematy lokalizacyjne, "Przegląd Organizacji" nr 2,s. 19-21.
 16. Nogalski В., Ronkowski R. (2000), Holding w gospodarce krajowej. Praktyczny przewodnik tworzenia, ODiDK, Gdańsk.
 17. Przytuła S. (2008), Dobór pracowników na stanowiska kierownicze, w: Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce, red. T. Listwan, M. Stor Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 119-131.
 18. Rusak R. (2005), Od Pafawagu do Bombardiera. 60 lat Państwowej Fabryki Wagonów Pafawag we Wrocławiu, Emi-Press, Łódź.
 19. Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Zając Cz. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu