BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sudzina Milan (P.J.Šafarik University in Košice, Slovakia)
Tytuł
Úvod do konkurzneho konania v Slovenskej Republike
Introduction to Insolvency Proceedings in Slovakia
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2011, nr 6 (1), s. 467-479
Humanum. International Social and Humanist Studies
Słowa kluczowe
Prawo upadłościowe, Prawo
Bankruptcy law, Law
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Republika Słowacka
Slovak Republic
Abstrakt
The author in his article entitled "Introduction to bankruptcy proceedings in the Slovak republic" deal with the general aspects of insolvency law in the Slovak legislation and briefly analyses the issue of particular stages of bankruptcy proceedings which is governed by Act no. 7/2005 Coll. on bankruptcy and restructuring as amended (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Mazak, J.: Zaklady občianskeho procesneho prava. 2. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2004, str. 587 a nasl.
 2. Ficova, S. - Števček, M. a kol.: Občianske sudne konanie. 1. vydanie. Praha: C.H. Beck, 2010, str. 1
 3. Števček, M. a kol.: Civilne pravo procesne. Bratislava: Eurokodex, Bratislavska vysoka škola prava, 2010, str. 1 a nasl.
 4. Števček, M. - Ficova, S. a kol.: Občiansky sudny poriadok. Komentar. Praha: C.H. Beck, 2009, str. 1 a nasl.
 5. Ďurica, M.: Konkurzne pravo na Slovensku a v Europskej unii. Žilina: Poradca podnikateľa, 2006, str. 25 a nasl.
 6. Pospišil, B.: Zakon o konkurze a reštrukturalizacii s komentarom. Žilina: Poradca podnikateľa, 2005, str. 166 a nasl
 7. Steiner, V. - Mazak, J.: Konkurz a vyrovnanie. 2. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 1997, str. 39 a nasl.
 8. Zelenka, J. a kol.: Insolvenčni zakon. Praha: Linde, 2007, str. 405
 9. Kozel, R.: Problemy konkursniho řizeni a jejich řešeni. Praha: Linde, 2003, str. 127 a nasl.
 10. Mazak, J.: Zaklady občianskeho procesneho prava. 2. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2004, str. 607 a nasl.
 11. Zelenka, J. a kol.: Insolvenčni zakon. Praha: Linde, 2007, str. 314 a nasl.
 12. Kozel, R.: Problemy konkursniho řizeni a jejich řešeni. Praha: Linde, 2003, str. 260 a nasl.
 13. Ďurica, M.: Konkurzne pravo na Slovensku a v Europskej unii. Žilina: Poradca podnikateľa, 2006, str. 237 a nasl
 14. Pospišil, B.: Zakon o konkurze a reštrukturalizacii s komentarom. Žilina: Poradca podnikateľa, 2005, str. 284 a nasl.
 15. Ďurica, M.: Konkurzne pravo na Slovensku a v Europskej unii. Žilina: Poradca podnikateľa, 2006, str. 237 a nasl.
 16. Pospišil, B.: Zakon o konkurze a reštrukturalizacii s komentarom. Žilina: Poradca podnikateľa, 2005, str. 295
 17. Mazak, J.: Zaklady občianskeho procesneho prava. 2. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2004, str. 622
 18. Steiner, V. - Mazak, J.: Konkurz a vyrovnanie. 2. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 1997, str. 106
 19. Mazak, J.: Zaklady občianskeho procesneho prava. 2. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2004, str. 623
 20. Steiner, V. - Mazak, J.: Konkurz a vyrovnanie. 2. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 1997, str. 106
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
slo
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu