BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brajer-Marczak Renata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Doskonalenie procesów w organizacji z perspektywy zasobów ludzkich
The Improvement of Processes in Organizations from the Human Resources Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 8 (46), s. 23-33, bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa, Zasoby ludzkie, Usprawnianie pracy, Procesy organizacyjne
Enterprises organisation improving, Human resources, Work effectiveness improvement, Organisational processes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenie zasobów ludzkich w doskonaleniu procesów w organizacjach. Wskazano na konieczność oceny gotowości menedżerów oraz pracowników na stanowiskach wykonawczych do doskonalenia procesów, a także potrzebę jej identyfikowania i rozwijania. Ukazano również formy wspierania pracowników w podejmowaniu działań usprawniających procesy. Doskonalenie procesów przedstawiono z perspektywy pracowników oraz menedżerów. Analizę oparto na studiach literatury przedmiotu i wynikach przeprowadzonych badań ankietowych.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the meaning of human resources in the improvement of processes in organisations. It indicates the potential of an organisation for improving processes and the need for identifying and developing it. The improvement of processes is shown from the perspective of employees and managers. The analysis is based both on the literature study and the results of the firms' survey.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abel D. F. (2000), Dualizm w zarządzaniu - dziś i jutro firmy, Poltext, Warszawa.
 2. Bednarek M. (2007), Doskonalenie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 3. Blanchard K. (1997), Stawianie piramidy organizacyjnej do góry nogami, w: Lider przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa, s. 99-103.
 4. Cushman D., King S. (1995), Communication and High-Speed Management, State University of New York Press, New York.
 5. Folejewska A. (2013), Kaizen - dążenie do doskonałości, Verlag Dashofer, Warszawa.
 6. Gartner Institute (2012), IT Glosary, http://gartner.com/it-glossary/dynamic-business-process-management-bpm/ [24.06.2014].
 7. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 8. Grudzewski W., I. Hejduk (2001), Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 9. Kania K. (2013), Doskonalenie zarządzania procesami biznesowymi w organizacji z wykorzystaniem modeli dojrzałości i technologii informacyjno-komunikacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 10. Kotier Ph., Caslione J.A. (2009), Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa.
 11. Koźmiński A. K. (1998), Odrabianie zaległości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Lisiecka K. (2012), Doskonalenie zarządzania jakością produktów subsystemem jakości zarządzania organizacją, w: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, red. T. Sikora, M. Giemza, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 67-78.
 13. Nowosielski S. (2010), Integracja zarządzania organizacją. Podejście procesowe, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 213-222.
 14. O'Reilly Ch. В., Tushman M. L. (2004), Oburęczna firma, "Harvard Business Review Polska" nr 7.
 15. Ortenblad A. (2001), On differences between organizational learning and learning organization, "The Learning Organization" t. 8, nr 3, s. 125-133.
 16. Osbert-Pociecha (2010), Zarządzanie zdolnością do zmian w przedsiębiorstwie, w: Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 229-238.
 17. Osbert-Pociecha G. (2011), Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Penc J. (2007), Decyzje i zmiany w organizacji. W poszukiwaniu skutecznych sposobów działania, Difin, Warszawa.
 19. Senge P.M. (2003), Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 20. Skrzypek E., Hofman M. (2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Identyfikowanie, pomiar, usprawnianie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 21. Urbaniak M. (2010), Kierunki doskonalenia zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu