BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antonowicz Paweł (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zastosowanie współczynnika lokalizacji LQ i krzywej koncentracji w badaniach nad przestrzennym zróżnicowaniem upadłości przedsiębiorstw w gospodarce
Studies on Location Quotient and Concentration Curve Applications of Bankruptcy Enterprises in the Economy
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 53-63, rys., tabl., bibliogr. 13 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Upadłość przedsiębiorstwa, Miara koncentracji, Geografia ekonomiczna
Enterprise bankruptcy, Concentration measurement, Economic geography
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawione zostało zastosowanie współczynnika lokalizacji LQ oraz krzywej koncentracji w przestrzennej analizie koncentracji procesów upadłościowych. Miary te posłużyły autorowi do przedstawienia geograficznego zróżnicowania intensyfikacji upadłości przedsiębiorstw w gospodarce w odniesieniu do skali zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej. Zastosowanie wymienionych metod zostało oparte na najbardziej aktualnych danych na temat procesów upadłościowych w Polsce, które miały miejsce w I połowie 2014 roku. (abstrakt oryginalny)

The article presents application of the Location Quotient (LQ) and the Lorenz Curve in the analysis of the concentration of bankruptcy enterprises. It also shows the results of multidimensional studies on enterprises subject to bankruptcy in first part of 2014. These methods were used to the author to present the geographical diversity of the intensification of bankruptcy in the economy in relation to the scale of registered entities of the national economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, WSAiB, Gdynia.
 2. Biernacki M. (2006), Porządki generowane Krzywą Lorenza, "Mathematical Economics", Vol. 3(10).
 3. Business Clusters in the UK - A First Assessment (2001), A report for the Department of Trade and Industry by a consortium led by Trends Business Research, Department of Trade and Industry, Ministry of Science, London, http://www.dps.tesoro.it/, dostęp dnia 13.07.2014.
 4. Gwosdz K., Micek G., Zborowski A., Domański B., Działek J., Cha-berko T., Ciechowski M., Dej M., Gałka J., Górecki J., Grad N., Kocaj A., Kretowicz P. (2010), Potencjał i funkcje gospodarcze miast, w: Małopolskie miasta -funkcje, potencjał i trendy rozwojowe, Domański B., Noworól A. (red.), Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Małopolskie Studia Regionalne, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
 5. Hildebrand G., Mace M. (1950), The Employment Multiplier in an Expanding Industrial Market: Los Angeles Country, 1940-47, "Review of Economics and Statistics", No. 32.
 6. Jerczyński M. (1973), Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce, w: Studia nad strukturą funkcjonalną miast, "Prace Geograficzne", Jerczyński M., Chaves L.F., Siemek Z. (red.), Wyd. Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk, nr 97.
 7. Kinder F.L., Neff P. (1945), An economic survey of the Los Angeles area, The Haynes Foundation, Los Angeles.
 8. Kleiber Ch. (2007), The Lorenz curve in economics and econometrics, "Working papers", Faculty of Business and Economics - University of Basel, No. 9.
 9. Lorenz M.O. (1905), Methods of measuring the concentration of wealth, "Quarterly Publications of the American Statistical Association", Vol. 9 (New Series, No. 70).
 10. Malmberg A., Maskell P. (2002), The elusive concept of localization economies: Towards a knowledge-based theory of spatial clustering, "Environment and Planning A", Vol. 34(3).
 11. Micek G. (2008), Grona przedsiębiorczości jako przedmiot analizy oraz instrument rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach polskich, "Przegląd Geograficzny", nr 80.
 12. Parysek J.J., Wojtasiewicz L. (1979), Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, "Studia - Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", Wyd. PWN, Tom LXIX, Warszawa.
 13. Stryjakiewicz T. (1999), Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wyd. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu