BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowicz Leszek (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Systemy wynagrodzeń menedżerów ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa
Management Remuneration Schemes Aimed at Growth in Shareholder Value of Companies
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2014, R. 12, nr 3, cz. 1, s. 91-112, rys., bibliogr. 12 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Menedżer, Wartość przedsiębiorstwa, Teoria agencji, Opcje na zakup akcji, Systemy motywacyjne
Remuneration, Manager, Enterprise value, Agency theory, Options to purchase shares, Motivating systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Okresowi kryzysu finansowego towarzyszyła ogromna dywersyfikacja wynagrodzeń oraz bulwersujące opinię publiczną przypadki wypłacania wysokich premii i bonusów menedżerom, którzy doprowadzali przedsiębiorstwa do kryzysu. Wywołało to potrzebę ponownego przeanalizowania systemów motywacji pod kątem nie tylko teorii agencji, ale również hazardu moralnego towarzyszącego motywacji menedżerów i pracowników do pomnażania swojego bogactwa kosztem właścicieli i społeczeństwa. Analiza teoretyczna, liczne debaty oraz doświadczenia własne autora doprowadziły do konkluzji zawartych w rekomendacjach Europejskiego Kongresu Finansowego, mających na celu doskonalenie systemów motywacyjnych dla potrzeb zrównoważonego wzrostu wartości spółek kapitałowych w dłuższym okresie. (abstrakt oryginalny)

The recent financial crisis was accompanied by extreme diversification of wages. High bonuses paid to managers who had brought their companies to the brink outraged the public opinion. Accordingly, motivation systems need to be re-examined in the light of the agency theory as well as with respect to moral hazard connected with motivating managers and employees to multiply their wealth at the expense of the shareholders and the whole society. Theoretical analyses, numerous debates and the author's own experience have led to conclusions contained in the recommendations of the European Financial Congress which aim at improving incentive systems for sustainable growth in shareholder value of companies in the long term. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami wybranych spółek Skarbu Państwa (2013), MSP, 3 kwietnia.
 2. Ehrbar A. (2000), EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa.
 3. Krugman P. (2009), The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008, W. W. Norton & Company Inc.
 4. Kwaśnicki R.L., Pawłowicz L. (2010), Interes grupy spółek - co to znaczy, "Rzeczpospolita" Nr 175 (8686).
 5. Lewicka-Strzałecka A. (w druku), Teoretyczne i praktyczne aspekty identyfikacji i ograniczania konfliktu interesów, w: Konflikt interesów - konflikt wartości, Węgrzecki A. (red), www.antykorupcja.edu.pl.
 6. Mikołajek-Gocejna M., Podedworna-Tarnowska D. (2013), Wynagrodzenie menedżerów a kreacja wartości spółek, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Nr 98.
 7. Moral hazard, en.wikipedia.org.
 8. Podedworna-Tarnowska D. (2012), Opcyjne programy motywacyjne w systemach wynagradzania menedżerów wyższego szczebla, "International Journal of Management and Economics", SGH Warszawa, nr 33.
 9. Potocki W. (2008), Globalna strategia budowania i zarządzania wartością -Gazprom, w: Value Based Management, koncepcje, narzędzia, przykłady, Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B. (red.), Deloitte - Poltext, Warszawa.
 10. Sowińska-Bonder K., Fietkiewicz D. (2008), Motywowanie menedżerów do realizacji wzrostu wartości, w: Value Based Management, koncepcje, narzędzia, przykłady, Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B. (red.), Deloitte - Poltext, Warszawa.
 11. Value Based Management, koncepcje, narzędzia, przykłady (2008), Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B. (red.), Deloitte - Poltext, Warszawa.
 12. Wynagrodzenia prezesów największych spółek giełdowych. Polska na tle regionu (2009), Raport Deloitte, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu