BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamczewski Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Funkcjonalne determinanty ICT przedsiębiorstw sieciowych
Functional Determinants of ICT in Network Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2013, t. 49 nr 4, s. 119-132, bibliogr. 19 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Być, mieć czy władać?
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Podejście sieciowe, Społeczeństwo informacyjne, Zarządzanie wiedzą
Network organisations, Network approach, Information society, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie funkcjonalnych determinant ICT na gruncie przedsiębiorstw sieciowych, wspomagających strategie biznesowe przez zwiększenie efektywności i lepsze wykorzystanie wiedzy. Technologie te, głównie systemy ERP i BI, obniżają także koszty infrastruktury informatycznej, ponieważ upraszczają integrację oraz usprawniają administrowanie i serwis rozwiązań teleinformatycznych. Na tle omawianej ewolucji zostały ukazane tendencje rozwojowe w omawianym zakresie.(abstrakt oryginalny)

Business networks are made of long termed formal and informal relationships that appear between two or more entities. These network organizations have the ability to adapt to changing situations, to influence and shape their environment if necessary, and to find a new milieu or reconfigure business processes. Increasing requirements for extended enterprises have stimulated the integration of knowledge management functions into ERP/BI systems for knowledge asset management. These technologies also reduce infrastructure costs, since they simplify integration and streamline the administration and maintenance of ICT solutions. The purpose of this article is to show the functional determinants of ICT companies on the basis of network support business strategies, by improving efficiency and better use of knowledge. This is done by discussing how to deploy ERP/BI concurrently in the framework of enterprise information systems and the evolution of the development trends apparent in this area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczewski P., E-business Applications in Polish SME-sector - Condition and Development, "Studia Informatica" 2011, vol. 32, nr 2B (97), Politechnika Śląska, Gliwice.
 2. Adamczewski P., E-logistyka jako czynnik rozwoju organizacji inteligentnych w gospodarce opartej na wiedzy, "Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu" 2012, nr 40.
 3. Adamczewski P., Evolution in ERP - Expanding Functionality by BI-modules in Knowledge-based Management Systems, w: Information Management ICIM, red. B. Kubiak, Gdansk University Press, Gdańsk 2009.
 4. Adamczewski P., Gospodarka oparta na wiedzy jako determinanta dla polskich przedsiębiorstw, w: Nauka dla gospodarki, red. C. F. Hales, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego" 2010, nr 1.
 5. Adamczewski P., Rozwinięte systemy klasy ERP w inżynierii wiedzy, w: Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach. Systemy ekspertowe - wczoraj, dziś, jutro, red. J. Gołuchowski, B. Filipczyk, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2010.
 6. Adamczewski P., Systemy ERP-BI w rozwoju organizacji inteligentnej, w: Systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych, red. C. M. Olszak, E. Ziemba, "Zeszyty Naukowe" nr 113, Wyd. UE w Katowicach, Katowice 2012.
 7. Becerra-Fernandez I., Gonzalez A., Sabherwal R., Knowledge Management: Challenges, Solutions and Technologies, Upper Saddle River, Prentice Hall, New York 2004.
 8. Bratianu C., Vasilache S., Jianu I., In Search of Intelligent Organizations, "Management & Marketing Economics Publishing House" 2006, vol. 1 (4).
 9. Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012.
 10. Koronios A., Yeoh W., Critical Success Factors for Business Intelligence Systems, "Journal of Computer Information Systems", Spring 2010.
 11. Łobejko S., Trendy rozwojowe inteligentnych organizacji w globalnej gospodarce, PARP, Warszawa 2009.
 12. Magnier-Watanabe R., Senoo D., The Effect of Institutional Pressures on Knowledge Management and the Resulting Innovation, "International Journal of Intelligent Enterprise" 2009, vol. 1, nr 2.
 13. Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. M. Duczkowska-Piasecka, Wyd. SGH, Warszawa 2012.
 14. Orzechowski R., Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 15. Pietras A., Organizacje sieciowe w gospodarce opartej na wiedzy, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Wyd. SGH, Warszawa 2010.
 16. Ratajczak-Mrozek M., Podejście sieciowe do współpracy przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek" 2010, nr 8.
 17. Ratajczak-Mrozek M., Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wyd. UE wPoznaniu, Poznań 2010.
 18. Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C. Olszak, E. Ziemba, WN PWN, Warszawa 2007.
 19. Tubielewicz A., Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/ kzz/artyk_pdf_2013/p036.pdf [26.06.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu