BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozina Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Koncepcja dwuwymiarowej oceny kompetencji negocjacyjnych
The Concept of Two-Dimensional Evaluation of Negotiation Competences
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2014, nr 3, s. 69-81, tab., bibliogr. 23 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Negocjacje, Kompetencje, Kompetencje pracownicze, Zasoby ludzkie
Negotiations, Competences, Employees competencies, Human resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasoby ludzkie stanowią jeden z kluczowych aspektów procesów negocjacji w przedsiębiorstwie, a właściwe kompetencje pracowników realizujących te procesy warunkują ich efektywność. W literaturze z zakresu negocjacji można zaobserwować brak koncepcji metodycznych oceny tego rodzaju kompetencji. Dlatego też celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej propozycji takiej koncepcji, opartej na uniwersalnej metodyce oceny. Rozważane kompetencje opisano w dwóch wymiarach: ogólnym, wyrażającym potencjał negocjacyjny, oraz sytuacyjnym, odnoszącym się do konkretnych negocjacji. Proponowana koncepcja stanowi użyteczne narzędzie oceny kompetencji negocjacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Human resources constitute one of key aspects of negotiation processes in a company and appropriate competences of employees performing those processes determine their effectiveness. In the literature on negotiations the lack of methodological concepts of evaluating such competences may be observed. Therefore the objective of the paper is to present author's suggestion of such a concept, based on universal evaluation framework. The considered competences were described within two dimensions: general one, reflecting negotiation potential as well as situational one, considering particular negotiations. Suggested concept constitutes useful tool for evaluating negotiation competences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 2. Becker B.E., Huselid M.A., Urlich D., Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Krakow 2002.
 3. Boyatzis R., The Competent Manager. A Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, New York 1982.
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 5. Czekaj J., Metodyka diagnozy pomiaru i struktury kompetencji kadry kierowniczej [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, pod red. D. Lewickiej, L. Zbiegień-Maciąg, Wydawnictwa AGH, Kraków 2010.
 6. Dawson R., Sekrety udanych negocjacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999.
 7. Dziadoń J., Kryteria oceny funkcjonalności struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1984, nr 185.
 8. Dziadoń J., Kształtowanie wzorców normatywnych dla potrzeb oceny struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1984, nr 195.
 9. Fowler A., Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa 2001.
 10. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 11. Kozina A., Planowanie negocjacji w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 12. Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Minton J.W., Zasady negocjacji. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 13. Mansfield B., What is Competence all about?, "Competency" 1999, Vol. 6, No. 3.
 14. Nalepka A., Kozina A., Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
 15. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 16. Rytel Z., Teoretyczne podstawy organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań 1947.
 17. Rządca R., Negocjacje w interesach, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 18. Thierry D., Sauret C., Monod N., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, Poltext, Warszawa 1994.
 19. Thompson L.L., The Mind and Heart of the Negotiator, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 20. Tyrańska M., Model systemu oceny kompetencji kadry kierowniczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2012, nr 885.
 21. Ury W., Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, Warszawa 1995.
 22. Watkins M., Sztuka negocjacji w biznesie. Innowacyjne podejście prowadzące do przełomu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 23. Whiddett S., Hollyforde S., Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu