BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ejsmont Krzysztof (Politechnika Warszawska), Werpachowski Wojciech (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Model pomiaru i oceny kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie
Model Measurement and Evaluation of Intellectual Capital in the Enterprise
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2014, t. 15, z. 6, cz. 1, s. 137-151, bibliogr. 7 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Organizacje wobec wyzwań XXI wieku
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Zasoby niematerialne, Badania ankietowe
Intellectual capital, Intellectual capital management, Intangible assets, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kategoria kapitału intelektualnego nabiera w dzisiejszej rzeczywistości szczególnego znaczenia. W warunkach, gdy najnowocześniejsze technologie mogą przestać być aktualne w przeciągu kilku miesięcy, zaś wykorzystywane systemy organizacji pracy mogą zostać przejęte przez konkurencję, przedsiębiorstwo powinno zwrócić szczególną uwagę na kapitał intelektualny, jego rozwój, wykorzystanie, a także tkwiący w nim potencjał. Ciągłe usprawnienia wprowadzane niemal we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstw, stały postęp technologiczny oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego powodują, że organizacje potrzebują do wzrostu efektywności coraz mniej aktywów materialnych, a źródłem ich sukcesu i przewagi stają się zasoby niematerialne. Celem badania była ocena aktywów niematerialnych składających się na kapitał intelektualny analizowanego przedsiębiorstwa, w perspektywie wpływu na efektywność jego funkcjonowania. Postarano się także oszacować możliwości rozwojowe firmy w oparciu o wskaźniki związane z jej kapitałem intelektualnym oraz uwarunkowaniami sektorowymi. Badanie przeprowadzono w przedsiębiorstwie poligraficznym mającym swoją siedzibę na terenie województwa podlaskiego. Jest to przedsiębiorstwo należące do sektora MSP, zatrudniające około 200 osób, specjalizujące się w produkcji opakowań z wykorzystaniem technologii druku fleksograficznego i offsetowego. (fragment tekstu)

The article attempts to approximate the issue concerning the concept and essence of intellectual capital, as well as how its measurement and evaluation. Development is a research, and the main source of empirical data were conducted using survey research in a manufacturing company in the printing industry. Presented the concept of measurement and evaluation of intellectual capital in enterprises, using a specially constructed model. Taken it into account are not only indicators of the various areas of intellectual capital, but also taking into account the factors conditioning the sector in which the company operates (critical success factors). The main advantages of this model include: uncomplicated design, ease of use, graphical representation of the various components of intellectual capital and to investigate the dependence occurring between them. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drucker P. F. (2003), Menedżer skuteczny, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
  2. Janowska Z. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
  3. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny: spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Sopińska A., Wachowiak P. (2004), Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie? E-mentor, nr 2 (4), http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/4/ id/51, dostęp: 22 grudnia 2013.
  5. Sopińska A., Wachowiak P. (2003), Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - model pomiaru, [w:] R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), Zakamycze, Kraków.
  6. Werpachowski W. (2011), Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
  7. Zyskowska M., Seroczyńska D. (2007), Bilans Wartości Niematerialnych przedsiębiorstwa ŻAK Sp. z o.o., http://www.psych.lse.ac.uk/incas/page38/page41/files/Zak.pdf dostęp: 23 grudnia 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu