BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubis Damian (Krośnieńskie Huty Szkła "Krosno" S.A.)
Tytuł
Kształtowanie jakości wyrobu zgodnie z wymaganiami prawnymi, normatywnymi i oczekiwaniami klienta : wybrane przykłady
Product Quality Development in Compliance With Legal and Normative Requirements and Customer's Expectations : Examples
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2011, nr 3, s. 25-30, rys., bibliogr. 15 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Jakość produktu, Kształtowanie jakości, Satysfakcja klienta, Normalizacja
Product quality, Quality design, Customer satisfaction, Normalization
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Towar, ze swej definicji, to każda rzecz, która jest lub mogłaby być przedmiotem obrotu handlowego. Producent chcący zyskownie sprzedawać swoje produkty musi dziś zaspokoić nie tylko oczekiwania konsumenta, ale też musi sprostać wymaganiom stawianym przez umowy z poddostawcami, przepisom prawnym obowiązującym w macierzystym lub obcym kraju, standardom ustanawianym przez normy etc. Mnogość stawianych przed producentem wymagań sprawia, że proces wytwarzania nowych dóbr staje się dziś zagadnieniem coraz bardziej złożonym i skomplikowanym. (abstrakt oryginalny)

A commodity is, by definition, everything that is, or could be sold on the market. Nowadays producer who intends to sell his products profitably needs not only to fulfill his customer demands but also to meet the expectations of agreements with sub-contractors, legal require- ments of domestic and foreign country, standards established by normalization, etc. A multitude of different expectations the producer needs to fulfill makes the process of manufacturing new goods more complex and complicated issue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerniawski В, Mielniczuk Z. (2007) Wymagania higieniczno-sanitarne w zakresie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Opakowanie 9.
 2. Hamrol A. (2005) Zarządzanie jakością z przykładami. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Jedynak P. (2007) Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Karaszewski R. (2001) TQM Teoria i praktyka, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 5. Kleniewski A. (2010) W pogoni za wartością dodaną, Problemy Jakości, 1, 9-10.
 6. Kowalczyk J. (2009) Czy normy ISO serii 9000 spełniają potrzeby i oczekiwania organizacji? Problemy Jakości 11, 20-24.
 7. Lisińska-Kuśnierz M. (2009) Oczekiwania i potrzeby konsumentów w zakresie informacyjności opakowań do czekolady mlecznej. Opakowanie, 9, 32-36.
 8. Misztal A. (2009) Przegląd standardów uzupełniających systemy zarządzania jakością w wybranych branżach przemysłu. Problemy Jakości, 8, 30-33.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 г.).
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) nr 1935/2004.
 11. Salerno-Kochan M. (red.): Wybrane aspekty zarządzania jakością, Wydawnictwo AGH, Kraków 2010.
 12. Zymonik K. (2009) Pojęcie konsumenta w regulacjach organizacyjno-prawnych unijnych i krajowych. Problemy Jakości, 9, 29-32.
 13. http://incert.pl/p_show_28_haccp.html na dzień 8.03.2011.
 14. http://www.qualitydigest.com/inside/quality-insider-article/getting-personal-about-customer-requirements.html na dzień 1.07.2010
 15. http://www.egospodarka.pl/53933,Jakosc-i-zarzadzanie-jakoscia,l,20,2.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu