BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drab-Kurowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ocena systemu szkoleń pracowników na przykładzie wybranych przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze goleniowskiego parku przemysłowego (GPP)
Evaluation of the Training of Workers in Selected Enterprises Operating in the Goleniowski Industrial Park
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 89-104, rys.,bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Szkolenia, Szkolenie pracowników, Polityka personalna, Rozwój kapitału ludzkiego
Training, Manpower training, Personnel policy, Development of human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano oceny systemu szkoleń i rozwoju pracowników na przykładzie pracowników przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach Goleniowskiego Parku Przemysłowego (GPP). Należy podkreślić, że kapitał ludzki staje się w dzisiejszym świecie coraz cenniejszą wartością. Rozwój firmy realizuje się poprzez: ciągłą naukę, zwiększanie potencjału pracowników, zarządzanie ich wiedzą, dbanie o ich ciągły rozwój i wdrażanie kultury samo-kształcenia oraz umiejętne gospodarowanie kapitałem ludzkim i organizacyjnym. Celem pracy jest wskazanie oczekiwań co do szkoleń pracowników wybranych przedsiębiorstw na terenie GPP.(abstrakt autora)

The article presents the system of training and development of employees in the example of employees of companies operating within Goleniowski Industrial Park. It should be emphasized that human capital becomes more and more valuable today's world value. The company's development is realized through: continuous learning, in-creasing the potential of employees, manage their knowledge, taking care of their continuous development and implementation of self-culture and skillful management of human resources and organization. The research hypothesis is: The development of employees is the key action aimed at strengthening the company's competitive advantage in the market is. Also adopted an auxiliary hypothesis, which states: The condition for development of employees in the company's tangible and intangible support from the employer.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budziewicz-Guźlecka A., Umiejętności praktyczne menedżera XXI wieku w podmiotach ekonomii społecznej, w: Menedżer ekonomii społecznej, red. H. Babis, PTE, Szczecin 2013.
  2. Diagnoza stanu społeczno-gospodarczego powiatu goleniowskiego, Wydział Rozwoju, Inwestycji i Promocji, Goleniów 2013.
  3. Juchnowicz M., Rostowski T., Podglądanie konkurencji, czyli jak korzystać z raportów o wynagrodzeniach, Warszawa 2002, nr 21.
  4. Pocztowski A, Zarządzanie zasobami ludzkimi, strategie, procesy, metody, PWE Warszawa 2008.
  5. Szymczak M., Słownik języka polskiego, Warszawa 1988.
  6. Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. H. Czubasiewicz, Wyd. Akademickie, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu