BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wegemann Linda (Poznań University of Economics, Poland), Zieliński Ryszard (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Effect of Solvent Composition on Antiradical Activity of Chamonile Flowers Extracts
Wpływ składu rozpuszczalnika na aktywność przeciwrodnikową ekstraktów z kwiatów rumianku
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2011, nr 3, s. 81-90, rys., bibliogr. 15 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Kosmetyki, Badania towaroznawcze, Produkcja kosmetyków
Cosmetics, Commodity research, Production of cosmetics
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono wyniki naszych badań dotyczące wpływu czasu ekstrakcji oraz składu rozpuszczalników użytych w procesie ekstrakcji kwiatów rumianku (Chamomilla Recutita) w celu uzyskania informacji o aktywności przeciwrodnikowej ekstraktów o potencjalnym zastosowaniu w wyrobach kosmetycznych. Badano różne mieszaniny etanolu z wodą jako efektywne ekstrahenty związków przeciwrodnikowych. Aktywność przeciwrodnikową tak otrzymanych ekstraktów Chamomilla Recutita wyznaczano dla świeżo pozyskanych ekstraktów na drodze spektrofotometrycznego oznaczania całkowitej zawartości fenoli i flawonoidów oraz stosując metodę TEAC, FRAP oraz kinetyczną metodą z rodnikiem DPPH•. Stwierdzono, że aktywność przeciwrodnikowa ekstraktów z kwiatów rumianku wyznaczona różnymi metodami w znacznym stopniu zależy od czasu trwania procesu ekstrakcji. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można stwierdzić, że aktywność przeciwrodnikowa ekstraktów kwiatów rumianku otrzymanych z użyciem wody i rozcieńczonych wodnych roztworów etanolu jest zawsze wyższa niż dla ekstraktów otrzymanych otrzymanych przy użyciu różnych stężonych roztworów etanolu. (abstrakt oryginalny)

In this work we desribe results of our study on the effect of extraction time as well as the composition of the solvents used during the extraction of chamonile (Chamomilla Recutita) flowers in order to obtain the information on the antiradical activity the extracts of a potential use in cosmetic products. We have investigated a various of etanol - water mixtures as effective extrahents of antiradical components. The antiradical activity of Chamomilla Recutita extracts obtained in such a way was evaluated for freshly obtained extracts by means of spectrophotometric determination of total phenolics and flavonoids content as well as using TEAC, FRAP and kinetics DPPH• radical assays. It was observed that the antiradical activity of Chamomilla Recutita extracts determined by various methods strongly depends on the duration of the extraction process. Based on our experimental data we can conclude that the antiradical activity of the extracts obtained using water or diluted aqueous solutions of etanol is always higher than that for the extracts obtained using concentrated etanol solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Pietta P.G. (2000) Flavonoids as antioxidants. J. Nat. Prod., 63, 1035-1042.
 2. Miller E., Malinowska К., Gałęcka E., Mrowicka M., Kędziora J. (2008) Role of flavonoids as antioxidants in human organism. Pol. Merk. Lek., XXIV, 144, 556.
 3. Klobus G., Stołowska M. (2010) Flavonoids and they role in cosmetics and pharmacology. Postępy Kosmetologii, nr 1/1.
 4. Thorne Research, Inc., Matricaria chamomilla (German chamomile). Alternative Medicine Review Volume 13, Number 1 March 2008, 58-62.
 5. Srivastava J.K., Gupta S. (2009) Extraction, characterization, stability and biological activity of flavonoids isolated from Chamomile flowers. Molecular Cell Pharmacol., 1 (3), 138-146.
 6. Cavalieri E., Rigo A., Bonifacio M., Carcereri de Prati A., Guardalben E., Bergamini С., Fato R., Pizzolo G., Suzuki H., Vinante F. (2011) Pro-apoptotic activity of alpha-bisabolol in preclinical models of primary human acute leukemia cells. J. Translational Medicine, 9, 45.
 7. Singleton V.L., Rossi J.A. (1965): Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. Am. J. Enol. Vitic., 16 (3), 144-158.
 8. Malinowska P. (2009) Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów roślinnych stosowanych w emulsjach kosmetycznych. Praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 9. Karadeniz F., Burdurlu H.S., Koca N., Soyer Y. (2005) Antioxidant activity of selected fruits and vegetables grown in Turkey. Turk. J. Agric. For., 29 (4), 297-303.
 10. Re R., Pellegrini N., Proteggente A., Pannala A., Yang M., Rice-Evans C. (1999) Antioxidant activity applying improved ABTS radical cation decolorization assay, Free Radic. Biol. Med., 26 (9-10), 1231-1237.
 11. Benzie I.F., Strain J.J. (1996) The Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP) as a measure of antioxidant power: the FRAP assay. Anal. Biochem., 239 (1), 70-76.
 12. Molyneux P. (2004) The use of the stable free radical diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity for estimating antioxidant activity. Songklanakarin J. Sci. Technol., 26 (2), 211-219.
 13. Zygmanowska M., Zieliński R. (2011) effect of solvent composition on antiradical activity of pot marigold flowers extracts. Polish J. Commodity Sci., 2 (27), 48-59.
 14. Volpi L. (2007) XNumbers - Multi-Precision Floating Point Arithmetic and Numerical Methods for EXCEL. Foxes.
 15. De Levie R. (2008) Advanced Excel for scientific data analysis. Oxford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu