BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ucherek Marzena (Cracow University of Economics, Poland / Wydział Towaroznawstwa), Białek Joanna (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
Conditions of competitiveness development in the sector of packaging
Uwarunkowania rozwoju konkurencyjności w branży opakowań
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2011, nr 3, s. 101-110, rys., bibliogr. 21 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Innowacyjność, Opakowania, Przewaga konkurencyjna
Competitiveness, Innovative character, Packaging, Competitive advantage
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Problematyka konkurencyjności przedsiębiorstw należy obecnie do jednego z najważniejszych zagadnień marketingu. W dobie rozwoju nowoczesnych technologii oraz wzrostu liczby uczestników na rynkach zbytu jej natężenie zwiększyło się znacząco. Tylko unikatowa oferta może stać się skutecznym sposobem na uzyskanie wysokiej rozpoznawalności wśród obecnych i potencjalnych nabywców. Innowacyjne opakowanie może pomóc przedsiębiorstwu pokonać konkurencję oraz przyciągając uwagę konsumenta. Najbardziej efektywnymi metodami uzyskiwania przewagi konsumenta są: niska cena, zwiększenie funkcjonalności oraz zapewnienie oryginalności. Ponadto obecnie do najbardziej popularnych metod wyróżniania produktu zalicza się technologie wykorzystujące nanoelementy, opakowania zapewniające autentyczność produktu poprzez innowacyjne elementy i wysokobarierowe materiały opakowaniowe. Celem pracy była analiza opinii konsumentów na temat uwarunkowań rozwoju konkurencyjności w dziedzinie opakowań. Ponadto podjęte badania ankietowe miały wskazać pojmowanie konkurencyjności i innowacyjności oraz opakowania innowacyjnego przez konsumentów, metody uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, bariery uzyskiwania przewagi konkurencyjnej podczas wdrażania innowacji, kanały przekazywania informacji o innowacjach oraz elementy opakowania, które przyciągają uwagę konsumentów w największym stopniu. Przeprowadzone badania wskazują, iż największymi barierami dla przedsiębiorstw branży opakowania są koszty wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, nieprecyzyjnie sprecyzowane przepisy prawne dotyczące jakości zapakowanych produktów wprowadzanych do obrotu i zwiększająca się konkurencja zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)

The case of business competitiveness development is now one of the most important marketing issues. In the time of modern technology and large number of participants in the market, the intensity of competition increased significantly. Only a unique offer can be the best way to get high visibility among the existing and potential buyers. Innovative package can help companies to defeat the competition and attract the consumers attention. Lower price, increased functionality and ensure originality are the most efficient methods of obtaining a competitive advantage Moreover, technologies using functional elements in nano-scale, package ensuring product's authenticity by using innovative elements and high-barrier packaging materials are nowadays the most popular methods of product distinction. The main aim to the work carried out was to analyze the consumers opinion about conditions of competitiveness development in the fields of packaging. The rests of aims include the analyze of competitiveness, innovation and innovative packaging definitions according to consumers, methods of obtaining competitive advantage, the barriers faced by entrepreneurs in the innovation implementation, communication channels and packaging elements that attract consumers attention. According to the analytical results, cost of implementation of innovative solutions in manufacturing, unclear regulations for product quality and increasing competition from abroad are the biggest barriers to entry for companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Beune M. (2009) Silicon Oxide: The Future of High Barrier Packaging Films?, "Packaging", No. l, p. 70-75.
 2. Geroski P., Gilbert G.J., Jacquemin A. (2001) Barriers to Entry and Strategic Competition, Routledge.
 3. Grudziewski W.M., Hejduk I.K. (2001) Designing of Managements Systems, Difin, Warsaw.
 4. Huang Z., Chen J. (2004) The Future Development of Competition Framework, Kluwer Law international.
 5. Iandoli L., Landström H., Raffa M. (2007) Entrepreneur ship, Competitiveness and Local Development: Frontiers in European Entrepreneurship Research, Edward Elgar Publishing.
 6. Jaworski R. (2007) The Fourfold Product Protection, "Plastics Review", January 2007, p. 20-22.
 7. Joekes S., Joekes S.P., Evans Ph. (2008) Competition and Development: the Power of Competitive Markets, IDRC.
 8. Kędzior Z., Karcz К. (2001) The Marketing Research In Practice, Polish Economics Publishing House, Warsaw.
 9. Kumar S., Phrommathed P. (2005) New Product Development: an Empirical Study of the Effects of Innovation Strategy, Organization Leading, and Market Conditions, Springer.
 10. Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. (2008) Technical Development in Packaging Industry, Cracow University of Economics Publishing House, Cracow.
 11. Mazurek-Łopackińska К. (2003) Buyers' Behavior and Their Marketing Consequences, Polish Economics Publishing House, Warsaw, 2003.
 12. McGrath M.E. (2001) Product Strategy for High Technology Companies: Accelerating Your Business to Web Speed, McGraw-Hill Professional, 2001.
 13. Michalik M., Mruk H., Pilarczyk В. (2008) Strategic Marketing in the Pharmaceutical Market, Wolters Kluwer, Warsaw.
 14. Mongillo J. (2007) Nanotechnology 101, Greenwood Press, Westport.
 15. Moskowitz H.R., Reisner M., Lawlor J.B. (2009) Packaging Research In Food Product Design and Development, Jogn Wiley and Sons.
 16. Prasnikar J. (2006) Competitiveness, Social Responsibility and Economic Growth, Nova Publishers.
 17. Pride W.M., Ferell O.C. (2008) Marketing, Cengage Learning.
 18. Rokita J. (2005) Strategic Management. Creating and Maintaining a Competitive Advantage, Polish Economics Publishing House, Warsaw.
 19. The DAC Guidelines Strengthening Trade Capacity for Development, OECD Publishing, 2001.
 20. Żakowska H. (2005) Packaging and Environmental Requirements, "Packaging", No. 11, p. 10-14.
 21. Żuchowski J. (ed.) (2006) Innovation in forming of products and services quality, The Publishing House of the Technical University of Radom, Radom.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu