BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Demidowicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Odporność na pilling jako istotny parametr jakościowy charakteryzujący wyroby tekstylne
Pilling as a vital quality parameter of the textile fabrics
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2011, nr 3, s. 111-119, tab., bibliogr. 20 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Badanie tkanin, Jakość wyrobów, Metody oceny produktu, Tekstylia
Fabrics research, Quality of product, Product assessment methods, Fabrics
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem tej pracy jest przedstawienie zjawiska pillingu. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej badań prowadzonych nad czynnikami wpływającymi na ww. parametr oraz metodami jego oceny. Defekt tkaniny, jakim jest pilling, pojawia się w trakcie użytkowania na skutek noszenia i tarcia, ale także konserwacji wyrobów tekstylnych. Zjawisko to psuje wygląd tkaniny, wpływa negatywnie na komfort użytkownika, a tym samym zmniejsza wartość produktu. Pilling jako złożone zjawisko, na które wpływa wiele czynników, jest przedmiotem wielu prac badawczych. Subiektywny charakter, czasochłonność i pracochłonność standardowych metod oceny odporności tekstyliów na pilling skłoniły wielu badaczy do opracowania nowych, obiektywnych i automatycznych metod oceny tego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to demonstrate the pilling phenomenon. Literature study on the research of the factors influencing the above mentioned parameter and the methods of its evaluation has been made. Fabric failure, such as pilling, is the result of interaction between friction forces in contact with the fabric surface during wearing, cleaning or washing. This phenomenon decreases fabric appearance and has a negative influence on the user's comfort which results in a significant drop in fabric value. Fabric pilling, as a complex phenomenon comprised of different stages and influenced by several factors, is the subject of many research works. The standard methods of pilling assessment are subjective, time consuming and labor consuming. This is why many researchers have made attempts to form an objective and automatic assessment method of this phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Akaydin M., Can Y. (2010) Pilling performance and abrasion characteristics of selected basic weft knitted fabrics. Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2 (79), 51-54.
 2. Atilgan T. (2007) Acceptable quality levels in the textile sector and their effect on the level of competition. Fibres and Textiles in Eastern Europe, 1 (60), 16-23.
 3. Beitran R., Wang L., Wang X. (2005) Predicting the pilling propensity of fabrics through artificial neural network modeling. Textile Res. J., 7, 557-561.
 4. Can Y. (2008) Pilling performance and abrasion characteristics of plain-weave fabrics made from open-end and ring spun yarns. Fibres and Textiles in Eastern Europe, 1 (66), 81-84.
 5. Chang Kim S., Jin Kang T. (2005) Image analysis of standard pilling photographs using wavelet reconstruction. Textile Res. J., 12, 801-811.
 6. Chiweshe A., Cox Crews P. (2002) Influence of household fabric softeners and laundry enzymes on pilling and breaking strength. Textile Chemist and Colorist & American Dyestuff Reporter, 9, 41-47.
 7. Jasińska I. (2009) Assessment of a fabric surface after the pilling process based on image analysis. Fibres and Textiles in Eastern Europe, 2 (73), 55-58.
 8. Lewandowski S., Drobina R., Kasztelnik A. (2002) Zjawisko samoczyszczenia się pilli. Przegląd Włókienniczy, 4, 16-18.
 9. Li L., Jia G., Zhou W. (2009) Effect of yarn properties on the pilling of cashmere knitted fabric. Fibres and Textiles in Eastern Europe, 6 (77), 76-79.
 10. Machnio M., Lewandowski S., Drobina R., Kobiela-Mędrek К. (2002) Kwantytatywna ocena zjawiska pillingu. Przegląd Włókienniczy, 10, 2002, 12-14.
 11. Mokwińska Z. (2006) Międzylaboratoryjne badania porównawcze wyznaczania skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu wg PN-EN ISO 12945:2002. Przegląd Włókienniczy, 5, 33-37.
 12. Mokwińska Z., Wierus K. (2001) Odporność na pilling w świetle zmodyfikowanej metody Martinedale'a. Przegląd Włókienniczy, 4, 10-12.
 13. Mokwińska Z., Witkowska B. (2004) Korelacja między metodami badania pillingu w świetle wymagań norm europejskich. Przegląd Włókienniczy, 8, 37-39.
 14. Omeroglu S., Ulku S. (2007) An investigation about tensile strength, pilling and abrasion properties of woven fabrics made from conventional and compact ring-spun yarns. Fibres and Textiles in Eastern Europe, 1 (60), 39-42.
 15. Ozdil N., Ozdogan E., Oktem T. (2003) Effects of Enzymatic Treatment on Various Spun Yarn Fabrics, Fibres and Textiles in Eastern Europe, 4(43), 58-61.
 16. PN-EN ISO 12945-1:2002 Tekstylia. Wyznaczanie skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu. Część 1: Skrzynkowa metoda badania pillingu.
 17. PN-EN ISO 12945-2:2002 Tekstylia. Wyznaczanie skłonności powierzchni płaskiego wyrobu do mechacenia i pillingu. Część 2: Zmodyfikowana metoda Martindale'a.
 18. Sybilska W., Żurek W., Frydrych I. (2004) Analiza porównawcza metod oceny pillingu. Przegląd Włókienniczy, 6, 19-22.
 19. Xu B.(1997) instrumental evaluation of fabric pilling. J. Textile Institute, 88, 488-500.
 20. Zhang J., Wang X., Palmer S. (2007) Objective pilling evaluation of wool fabrics. Textile Res. J., 12, 929-936.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu