BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowska-Nawrot Karina
Tytuł
Skutki przemocy - zespół barona Münchhausena
Effects of violence - Münchhausen syndrome
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 215-218, bibliogr.3 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Przemoc w rodzinie, Dzieci, Rodzina, Społeczeństwo
Violence in the family, Children, Family, Society
Uwagi
summ.
Abstrakt
Psychologia humanistyczna zakłada, że dziecko jest z natury dobre, szlachetne, a to jakim człowiekiem będzie w przyszłości zależy od środowiska, w jakim miał miejsce proces wychowania i socjalizacji. Obserwując życie sąsiadów, oglądając telewizję, czytając prasę zauważyć można swego rodzaju paradoks, bowiem rodzina, która powinna być najbliższą człowiekowi grupą społeczną, miejscem, w którym powinien dominować szacunek, miłość, bezpieczeństwo, czy akceptacja - jest areną przemocy - zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Statystyki podają, iż "w przypadku małych dzieci częściej krzywdzeni są chłopcy. Oni też doświadczają surowszych form przemocy. Wiek największego ryzyka dla chłopców to okres od 3 do 5 roku życia. Przemoc dotyka także dzieci młodsze. Wobec dzieci w wieku 10 - 14 lat stosowanie przemocy spada o jedną czwartą. Natomiast tylko jedna trzecia dzieci w wieku 15 - 17 lat doświadcza przemocy. Najrzadziej karane fizycznie są dzieci dorosłe ok. 8%. W tym wieku częściej karane są dziewczęta"Przemoc (fizyczna, psychiczna) ze strony opiekunów w stosunku do dorastających dziewcząt spowodowana jest tym, iż stają się one obiektem zainteresowania seksualnego rówieśników, nawiązują pierwsze kontakty intymne z chłopcami, rozpoczynają wieczorne wyjścia z domu, a co za tym idzie nasila się kontrola rodziców - w celu zapewnienia córce bezpieczeństwa. (fragment tekstu)

Humanistic psychology assumes that a child is by nature good and noble, and what he will become in the future depends on the kind of environment where the processes of upbringing and socialisation have taken place. Violence is beyond any doubt a social phenomenon which does not have any moral, territorial, or religious borders. Experiencing violence in childhood often determines undertaking destructive behaviours by an individual in his adult life, thereby becoming one of the leading social pathologies in the present world(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bińczycka, J. 2000. Biją bici, Wyd. Żak, Warszawa
  2. Dykcik, W. 2007. Prawo dziecka do akceptacji, szacunku i przyjaznego porozumiewania się z rodzicami. Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty prawne (red. Z. Gajdzica ) Kraków
  3. Pospiszyl, I. 1999. Razem przeciw przemocy, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu