BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryziński Remigiusz (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Etyka gatunków dziennikarskich. Internet jako gatunek dziennikarski objęty etyką
Species of journalistic ethics. The Internet as a species covered by the ethics of journalism
Źródło
Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2012, nr 2, s. 91-100, bibliogr.2 poz.
Society and Education. International Humanist Studies
Słowa kluczowe
Etyka zawodowa, Dziennikarstwo, Internet, Media
Professional ethics, Journalism, Internet, Media
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dziennikarstwo od początku swej długiej i bogatej historii wykształciło wiele gatunków, z których najważniejsze koncentrują się wokół dwóch głównych rodzin: dziennikarstwa informacyjnego oraz publicystycznego. Swoistą nowością jest tak zwane dziennikarstwo internetowe (online journalism), które korzystając z ustaleń klasycznych bazuje jednakże na jeszcze stosunkowo młodej płaszczyźnie komunikacji społecznej. Tak pojęte dziennikarstwo internetowe staje się przestrzenią, której meta-opis jest wymogiem tak naglącym jak i niezbędnym. Podstawowe pytanie etyki mediów to pytanie o jej globalną zasadność. Inaczej mówiąc: czy możliwe jest istnienie jednorodnej i odpowiedniej dla całego dziennikarstwa etyki i czy tę etykę da się sformalizować, a następnie wcielić w życie? Społeczeństwo współczesne jest społeczeństwem spolaryzowanym, różnorodnym, niejednolitym, wielokulturowym. Jeśli dla Szekspira postać negatywna była postacią afrykanerską [Szekspir, 1958], to już współcześnie takie uproszczenie nie mogłoby mieć miejsca, tak ze względu na oczywisty fakt równości między rasami, jak i niestosowność sugestii przypisującej jakieś cechy danym osobom definiowanym ze względu na dominującą normatywność w kulturze symbiozy norm. Niemniej jednak w dziedzinie dziennikarstwa - w tym zwłaszcza medialnych wypowiedzi osób publicznych, informacji i komentarza - cecha wrażliwości na etycznie słuszną polityczną poprawność jest szczególnie pożądana i stanowi dziś wymóg rozumiany na równi z odpowiednimi kwalifikacjami.(fragment tekstu)

The author discusses the issue of ethics in journalism on the Internet. He also focuses on the background of different genres of journalism(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauer, Z. Chudziński, E. (red.). 2004. Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków
  2. Olszański, L. 2006. Dziennikarstwo internetowe, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-0171
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu