BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borek Ewelina (Instytut Rozwoju Regionalnego w Szczecinie)
Tytuł
Mama idzie do pracy - program aktywizacji zawodowej dla kobiet
Mum Goes to Work - Professional Activation Programme for Women
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 114, s. 7-15, bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno- -gospodarczym regionu
Słowa kluczowe
Kobieta, Aktywizacja bezrobotnych, Rynek pracy, Szkolenie zawodowe, Pośrednictwo pracy
Woman, Unemployed activation, Labour market, Vocational training, Employment agency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera opis zrealizowanego projektu dla kobiet z terenu powiatu choszczeńskiego w województwie zachodniopomorskim, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka. W artykule przedstawiono problemy związane z powrotem matek do pracy. Szczegółowo opisano program aktywizacji zawodowej, który zaprojektowano dla nich w postaci kompleksowego wsparcia.(abstrakt autora)

The article contains a description of the implemented project for women from the Choszczno county's area in Western Pomerania, who were returning to the job market after a break related to childbirth and their subsequent upbringing. The article presents the problems of mothers returning to work. Described in detail was the professional ac-tivation program, designed for them in the form of comprehensive support.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, red. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, WUP, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, skrócona wersja raportu Monitorowanie efektywności polityki rynku pracy - opracowanie metodologii badania efektywności podstawowych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
  2. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2020 r., Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2005.
  3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r., O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).
  4. Wieloaspektowa diagnoza sytuacji kobiet na rynku pracy. Raport końcowy, red. J. Auleytner, MPiPS, Warszawa 2008.
  5. Wniosek o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał, Mama idzie do pracy program aktywizacji zawodowej dla kobiet, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, numer konkursu 2/6.1.1/11.
  6. Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy w Szczecinie, raport: Zawodowa ro-la kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Wielowymiarowy model dyskryminacji kobiet, Wojewódzki Urząd Pracy Szczecin 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu