BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Feltynowski Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wykorzystanie baz danych systemu informacji oświatowej do oceny poziomu dostępności szkół na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
Database of Education Information System Element in the Assessment the Availability of Schools in Rural Areas of Łódź Metropolitan Area
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2013, nr 13, s. 153-163, rys., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi
Słowa kluczowe
System informacyjny, Obszary wiejskie, Jakość kształcenia, Oświata, Szkolnictwo podstawowe, Szkolnictwo ponadpodstawowe
Information system, Rural areas, Quality education, Education, Primary education, Secondary education
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódzki Obszar Metropolitalny
Lodz Metropolitan Area
Abstrakt
Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania bazy danych do oceny dostępności szkół podstawowych i gimnazjalnych. System Informacji Oświatowej dostarcza informacji o oświacie, co w konsekwencji pozwala na określenie dostępności szkół na obszarach wiejskich. Artykuł jest próbą odpowiedzi, czy szkoły zlokalizowane na obszarach wiejskich charakteryzują się dostępnością przestrzenną szkół. Zagadnieniem omawianym w artykule jest również kwestia jakości kształcenia oceniana przez liczbę uczniów przypadających na jednego nauczyciela. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the issues related to the objectives of the Europe 2020 strategy, which points to the need to build a digital society. Part of building this kind of society is the creation and use of databases. Education Information System is one such database, which provides information on education and allows to determine the availability of schools in rural areas. This article is an attempt to answer if schools located in rural areas are characterized spatial availability, as well as the capacity to build pupil-teacher relationship. The text presents the analysis of two levels of education, it means primary and secondary schools. The article emphasizes possibilities use of Educational Information System for the management of education at the local level. The article emphasizes the fact that local authorities have access to database with more specific information, so local authorities can conduct advanced analysis. Databases allow for determination of the directions of migration in the various educational entities including rural areas or in urban-rural relationships. It should be noted that all data stored in the state, regional and local resource permit to use them for the purpose of research, analysis and simulation in local government units. It is possible thanks the dissemination of statistical tools and geographical information systems. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Albaredes G., 1992, A new approach: user oriented GIS [w:] Proceedings of EGIS '92, EGIS Foundation, Munich.
  2. Kozińska-Bałdyga A., 2005, Wizja edukacji na wsi [w:] Wilkin J. (red.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, Warszawa.
  3. OECD, 2011, Education at a Glance 2011 OECD indicators, www.oecd.org/publishing/corrigenda.
  4. Olenderek H., Nowicki A., Korpetta D., Czajko M., Karaszkiewicz W., Integrating GIS and Multimedia in GIS Education of Naturalist, http://wl.sggw.waw.pl/units/ geomatyka/artykuly/gg_mm/en, 19.02.2012.
  5. Wawruch H., Pręgowska E., 2007, Szkoła podstawowa jako lokalne centrum rozwoju [w:] Lusawa R. (red.), Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich wyzwaniem dla gmin Mazowsza, Wieś Jutra, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-1117
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu