BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krakała Artur (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przesiedlenie i relokacja uchodźców : nowe regulacje w polskim prawie
Resettlement and Relocation of Refugees : New Regulations in Polish Law
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 91-101, bibliogr. 3 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Cudzoziemcy, Uchodźcy
Legal regulations, Foreigners, Refugees
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pomimo iż przesiedlenia uznawane są za jeden z trwałych sposobów rozwiązania problemów uchodźców, ich liczba w skali roku nie odpowiada zapotrzebowaniom w tym zakresie. Jednakże nie można wykluczyć, że ich rola i znaczenie będą rosły. Od momentu wejścia w życie nowelizacji u.u.c.o. z 2011 roku nie został przesiedlony żaden cudzoziemiec do Polski, a RM nie wydała żadnego rozporządzenia w tej sprawie. Rzeczypospolita Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla uchodźców, co potwierdza rosnąca liczba składanych wniosków o udzielenie ochrony. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku relokacji. Przystąpienie Polski do programu EUREMA wydaje się naturalną konsekwencją wzrostu zainteresowania uchodźców RP. Nie można wykluczyć, że w nieodległej przyszłości RP, jako graniczne państwo UE, może przyjmować znacznie więcej uchodźców, co może wiązać się z potrzebą ich relokacji z Polski. Prowadzone w UE prace nad normatywnym uregulowaniem relokacji, ujednolicą jej zasady i najprawdopodobniej docelowo zaangażują wszystkie państwa UE w jej stosowanie. (fragment tekstu)

The ever-growing number of refugees requires the development of new, effective means of solving the problems of refugees in the world. Most refugees live in underdeveloped countries. This raises many internal difficulties, very difficult to overcome that negatively affect the situation of the refugees. Furthermore, these countries are not able to provide protection for refugees at a sufficient level. One of the new measures, promoted by UNHCR are resettlement of refugees, which is humane. Unfortunately, despite the growing interest in this method of solving problems of refugees, the scale of this phenomenon is covered by less than 10% of the world's needs in this regard. As far as resettlement are global, the relocation is limited only to EU Member States. The essence of the relocation is to help those Member States which have been affected by the massive influx of refugees, by sharing responsibility and solidarity between Member States, in respect of maintenance of refugees. Relocation requires institutional framework, in order to be able to play an important part of the EU's asylum policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chlebny J., Postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, C.H. Beck, Warszawa 2011.
  2. Kowalczyk B., Ochrona czasowa cudzoziemców - wybrane zagadnienia prawne, Acta Universitas Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 2004/59, s. 239-259.
  3. Wróbel I., Status prawny obywatela państwa trzeciego w Unii Europejskiej, Wolters Kluver, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu