BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sulczewska Krystyna (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Opłata planistyczna oraz opłata adiacencka : uzasadnienie aksjologiczne i analiza porównawcza
Zoning Fee and Betterment Fee : Axiological Justification and Comparative Analysis
Źródło
Studia Prawno-Ekonomiczne, 2014, t. 92, s. 129-147, tab., bibliogr. 10 poz.
Studies in Law and Economics
Słowa kluczowe
Opłata adiacencka, Orzecznictwo sądu, Nieruchomości, Analiza porównawcza, Prawo
Adjacent payment, Judicial decision, Real estate, Comparative analysis, Law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego, ponosząc koszty związane z rozwojem poszczególnych nieruchomości, chcą uczestniczyć w korzyściach z niego płynących. Czynią to między innymi poprzez opłaty planistyczne oraz adiacenckie. Obie opłaty mają to samo źródło, spowodowane są bowiem wzrostem wartości nieruchomości na skutek działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jednakże szczegóły dotyczące pozostałych warunków ich zaistnienia, źródła regulacji oraz samego ustalania są odmienne. Poniższa analiza opłat adiacenckiej i planistycznej wskazać ma podobieństwa i różnice między nimi oraz wykazać, że konstrukcja opłaty planistycznej jest doskonalsza od konstrukcji opłaty adiacenckiej. (fragment tekstu)

The article mentions the issues of levies which are indispensable for a better fulfilment of public goals. A comparative analysis was conducted in relation to zoning fee and betterment fee (due to real property division, due to construction of technical infrastructure appliances or a road, with the use of the financial means of the State Treasury, local government units or from the budget of the European Union, as well as due to real property integration or division). The text describes the legal bases for both payments and their genesis. This material became the basis for drawing necessary conclusions and it presented the differences and common features of these legal institutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieliński A., Pannert M., Prawo cywilne - część ogólna. Prawo rzeczowe, wyd. 2, C.H. BECK, Warszawa 2010.
  2. Cymerman R. (red), Opłaty adiacenckie, Educaterra, Olsztyn 2012.
  3. Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, PWN, Warszawa 1998.
  4. Dydenko J., Gospodarka nieruchomościami. Zbiór przepisów, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
  5. Jaworska-Dębska B., Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, wyd. 5, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
  6. Kisilowska H. (red.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne, wyd. 6, LexisNexis, Warszawa 2011.
  7. Kowalski M., Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, Polskie Wyd. Prawnicze, Warszawa - Poznań 2013.
  8. Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2012.
  9. Stańko M., Gospodarka mieniem komunalnym, LexisNexis, Warszawa 2008.
  10. Ziniewicz M., Administracyjnoprawne aspekty opłat adiacenckich, LexisNexis, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0081-6841
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu