BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałek Natalia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zarządzanie technologii informacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
The Importance of Information Technology for Management Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 67, s. 301-309, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia. T. 1
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Information Technology (IT), Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Nazwa ta bezpośrednio wskazuje na jej interdyscyplinarny charakter. Wzajemna konwergencja zastosowań elektroniki, ekonomii, zarządzania oraz psychologii i socjologii skutkuje znamiennymi modyfikacjami w sposobie funkcjonowania jednostek ludzkich, podmiotów gospodarczych, jak i całych przedsiębiorstw. Synergia tych obszarów, będąca konsekwencją rozwoju technologii informacyjnych, oraz niemal niezauważalne zawłaszczenie coraz to nowych obszarów życia codziennego są nie do przecenienia1. Nowe technologie informacyjne mają na celu zwiększenie efektywności posiadanych zasobów, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich funkcjonowania. Do takich rozwiązań należy m.in. wirtualizacja IT oraz model Cloud Computing (CC). Zastosowanie tych technologii ma znaczący wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem.(fragment tekstu)

Modern science is called information technology. This name points directly to its interdisciplinary nature. The application of economics and management sciences, and the practice of everyday life are dominated by information technology. Use of IT in business has many advantages. The most important of these include: reduction in operating costs, exploring new market niches, faster communication with customers, or a rapid response to changing market requirements.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batorowska H.: Wybrane zagadnienia nauki o informacji i technologii informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe WSP, Warszawa 1996.
 2. Batorowska H.: Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym, Wydawnictwo i Poligrafia ZP, Kraków, 2001.
 3. Carr N. G.: It doesn't matter, "Harvard Business Review", 2003.
 4. Day B.: Identifying server consolidation cost savings, Forrester Research, Cambridge, MA 2005.
 5. Dębicka O., Winiarski J.: Zastosowanie systemów informatycznych we współczesnej gospodarce, III Konferencja Naukowa InfoGlobMar 2010, Sopot 2010.
 6. Juszczyk S.: Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna, Wyd. A. Marszałek, Toruń, 2002.
 7. Kluk J.: Wybór strategii rozwoju modelu SaaS opartej na analizie TOWS/SWOT, w: Technologie informacyjne dla społeczeństwa, Monografie, Wyższa Szkoła Informatyczno- Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2009.
 8. Kubiak M.: Słownik technologii informacyjnej, Wyd. MIKOM, Warszawa 1999.
 9. Michałek N.: Świadomość ekologicznych rozwiązań informatycznych w administracji publicznej, II Konferencja TIAPiSZ 2010, Warszawa (w druku).
 10. Michałek N.: Zastosowanie technologii wirtualizacyjnych w przedsiębiorstwach, III Konferencja Naukowa InfoGlobMar 2010, Sopot 2010.
 11. Orzoł I.: Znaczenie współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu polskimi przedsiębiorstwami, Konferencja KZZ, Zakopane 2010.
 12. Ratajewski J.: Wybrane problemy metodologiczne informologii nauki (informacji naukowej), Prace Naukowe Uniwersytet Śląski, Katowice, 1994.
 13. Sysło M.: Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1998.
 14. Teixeira C., Azevedo R., Pinto J., Batista T.: User Provided Cloud Computing, CCGRID '10: Proceedings of the 2010 10th IEEE/ACM International Conference on Cluster, Cloud and Grid Computing, May 2010.
 15. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=530109
 16. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=777212
 17. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1210613
 18. http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1454221
 19. http://www.ekologia.pl
 20. http://www.microsoft.com/poland/osci/wirtualizacja/wirtualizacja.mspx
 21. http://www.webworld.unesco.org/itcd/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu