BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korczak Jerzy (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Kadencyjność organów jednostek samorządu terytorialnego
Tenure of the Authorities of Territorial Self-government Units
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 7-8, s. 38-50, przypisy
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Jednostka lokalna, Organy samorządu terytorialnego
Local government, Local unit, Local government bodies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nadchodzące wydarzenia - koniec kadencji organów samorządowych 2010-2014 i początek kadencji 2014-2018 - skłaniają do rozważań nad istotą kadencyjnego charakteru funkcjonowania tych organów. Na ile kadencyjność jest fundamentalną cechą funkcjonowania organów pochodzących z wyboru w demokratycznych systemach prawnych, na ile zaś jedynie pewną tradycją dziedziczoną bezrefleksyjnie. W polu rozważań pozostaje także wiele innych zagadnień wynikających z kadencyjności, jak chociażby problem kontynuacji lub dyskontynuacji wykonywanych przez organy kadencyjne zadań i związana z nim zasada ciągłości działania organów. W artykule zostaną podjęte próby analizy stanu prawnego z uwzględnieniem jego dynamiki w minionych kadencjach i sformułowania wniosków de lege lata oraz de lege ferenda.(abstrakt oryginalny)

The forthcoming events - the end of the 2010-2014 term of office of self-government authorities and the beginning of the 2014-2018 term of office - lead to the consideration of the essence of the tenure nature of the functioning of these authorities. To what extent is tenure a fundamental feature of the functioning of the authorities elected in democratic legal systems and to what extent is this purely a tradition inherited without reflection? Many other issues arising from tenure are still to be considered, if only the problem of continuation or discontinuation of the tasks performed by the authorities in the previous term of office and the related principles of continuity of operation of authorities. The article contains attempts to analyse the legal status, taking into account its momentum in previous terms of office and the formulation of de lege lata and de lege ferenda conclusions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1971, s. 329.
 2. J.J. Rousseau, Lettres écrites de la montagne, Amsterdam 1764, cz. II, s. 422, za:A. Ławniczak, M. Masternak-Kubiak, Zasada kadencyjności sejmu - wybrane problemy, "Przegląd Sejmowy" 2002/3, s. 9.
 3. Z. Czeszejko-Sochacki, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1978, s. 130-131.
 4. K. Grajewski, Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego, Warszawa 2009, s. 193.
 5. A. Nowacki, Kadencja członka organu, "Przegląd Prawa Handlowego" 2013/1, s. 20-28.
 6. A. Opalski, Kontrowersje wokół kadencji i mandatu w spółkach kapitałowych, "Monitor Prawniczy" 2011/17, s. 912.
 7. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.00.94.1037), LEX/el. 2014.
 8. J. Korczak, W Niemczech, w: J. Jeżewski (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Wrocław 1999, s. 275.
 9. J. Sobczak, Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Kraków 2011, komentarz do art. 7 pkt 6.
 10. W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1963, t. IV, s. 432.
 11. L. Wengler, Glosa do wyroku WSA z dnia 9 września 2004 r., II SA/Bk 37/04, "Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa" 2006/3, s. 77.
 12. J. Korczak, Prawne skutki uzyskania mandatów w wyborach władz samorządu terytorialnego przez urzędujących członków zarządu województwa, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2002/6, s. 57.
 13. J. Korczak, Statuty jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2000/5, s. 63.
 14. J. Korczak, Statuty jednostek samorządu terytorialnego i jednostek pomocniczych gmin, w: E. Ura (red.), Granice samodzielności wspólnot samorządowych, Rzeszów 2005, s. 137-138.
 15. B. Jaworska-Dębska w: B. Jaworska-Dębska, Z. Duniewska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013, s. 391.
 16. J. Oniszczuk, Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2002, s. 183.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu