BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grobicka-Madej Kamilla (Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie)
Tytuł
Kodeks wyborczy a ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - kolizja ustaw i złagodzenie sankcji na korzyść radnych
The Electoral Code and the Electoral Ordinance for Municipal, County and Voivodship Council Elections - Conflict of Acts and Mitigation of Sanctions to the Benefit of Councillors
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 7-8, s. 51-57, przypisy
Słowa kluczowe
System wyborczy, Wybory samorządowe, Administracja lokalna, Administracja samorządowa, Regulacje prawne, Prawo wyborcze
Voting system, Local election, Local administration, Self-government administration, Legal regulations, Election law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W związku z wejściem w życie ustawy z 5.01.2011 r. - Kodeks wyborczy zmianie uległ nie tylko zakres posiadania biernego prawa wyborczego w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, lecz również organ właściwy do podjęcia stosownych działań w przypadku bezczynności organu stanowiącego gminy. Przepisy kodeksu wyborczego nie przewidują ponadto - jak zauważa autorka - utraty prawa wybieralności z powodu wydania wobec radnego prawomocnego wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. (abstrakt oryginalny)

Following the entry into force of the Act on the Electoral Code of 5 January 2011, not only has the scope of having the right to be elected to the legislative bodies of territorial self-government changed, but so has the authority with the competence to take appropriate action in the case of inaction of the municipality's legislative body. Furthermore, the provisions of the electoral code do not provide - as the authoress notes -for the loss of eligibility to stand in elections because a final judgement conditionally cancelling criminal proceedings in the case of a wilful offence investigated by the public prosecution offices has been issued with respect to a councillor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 564.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu