BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żyznowski Telesfor
Tytuł
Działalność rolnicza w księgach rachunkowych (cz. I)
Źródło
Rachunkowość, 2011, nr 7, s. 13-26, tab., schem.
Słowa kluczowe
Księgi rachunkowe, Rolnictwo, Rachunek kosztów, Ewidencja księgowa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Produkcja rolna, Produkcja zwierzęca
Accounting books, Agriculture, Cost accounting, Accounting records, International Accounting Standards (IAS), Agricultural production, Animal production
Abstrakt
Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel omówienie niektórych zagadnień ewidencyjnych istotnych dla działalności rolniczej, nieuregulowanych przepisami uor. Ze względu na objętość - w opracowaniu ograniczono się do omówienia ogólnych zasad dokumentacji działalności rolniczej, ewidencji księgowej przychodów i kosztów trzech podstawowych w warunkach polskich rodzajów działalności rolniczej: hodowli zwierząt (inwentarza żywego), jednorocznych upraw roślin (zbóż, warzyw) oraz sadownictwa (wieloletniej uprawy drzew i krzewów owocowych) oraz wyceny uzyskanych z tych działalności efektów. Wobec braku krajowego standardu rachunkowości wyjaśniającego specyficzne zagadnienia produkcji rolniczej, a szerzej rolnictwa, w opracowaniu uwzględniono również zasady wyceny i ujęcia aktywów w księgach rachunkowych przewidziane w MSR 41.^^
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0481-5475
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu