BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parzonko Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Koncepcja rozwoju sektora mlecznego w UE, proponowane instrumenty jej wdrożenia i przewidywane skutki po 2014 roku
The Concept of Development of the Dairy Sector in the EU, Proposed Instruments of its Implementation, and Projected Impact after 2014
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, nr 101, s. 67-80, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rynek mleka, Konkurencyjność rynkowa, Polityka rolna UE
Arable farm, Milk market, Market competitiveness, EU agricultural policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji rozwoju sektora mleczarskiego UE poprzez analizę propozycji zmian w polityce rolnej UE oraz ocenę ich potencjalnych skutków dla polskich gospodarstw mlecznych. W artykule przedstawiono model kierunków rozwoju polskich gospodarstw rolnych o średnim potencjale produkcyjnym. Analizy wykazały, że idea głębszej liberalizacji rynku mleka w UE przyczyni się do większej stabilności. (fragment tekstu)

The main objective of this article is to present the concept of the EU dairy sector development through the analysis of proposals for changes in EU agricultural policy and to assess their possible effects on Polish dairy farms. In the paper a model concerning possible directions of development of Polish farms with an average production potential was presented. The analyzes revealed that the idea of deeper liberalization of the EU milk market will contribute to its greater instability. The model calculations carried out for an average Polish farm showed that developing crop production (especially in farms with good quality land) is more profitable than keeping milk production. Proposed after 2014 policy instruments do not stimulate the development of "average" dairy farms. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CZYŻEWSKI A. 2011: Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 90, s. 19
 2. GUBA W., DĄBROWSKI J. 2012: Deregulacje rynku mleka w UE - Skutki i zalecenia dla Polski, Roczniki Nauk Ekonomicznych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, t. 99, z. 1.
 3. HAYAMI Y., RUTTON V.W. 1985: Agricultural Development an International Perspective, Bltimore
 4. http://www.milkprices.nl/
 5. KONDRASZUK T. 2006: Gospodarstwo wiejskie jako podstawa rachunku ekonomicznego - ujecie metodyczne, Roczniki naukowe SERiA, t. VIII, z. 1, Warszawa-Poznań.
 6. KONDRASZUK T. 2008: Wzrost wartości majątku netto gospodarstwa wiejskiego, Roczniki Naukowe SERiA, tom X, z. 3, Warszawa-Poznań-Lublin, s. 322.
 7. ŁĄCZYŃSKI A. (red.) 2011: Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej - Powszechny Spis Rolny 2010, Wydawnictwo GUS
 8. GORAJA L. (red.) 2011: Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku, Warszawa
 9. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 261/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych. Dziennik urzędowy komisji europejskiej L 94 z 30.03.2012 roku.
 10. ŚWITŁYK M., WILCZYŃSKI A. 2012: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka, Wieś i Rolnictwo, nr 1.
 11. WILKIN J. 1986: Współczesna kwestia agrarna, PWN, Warszawa.
 12. WILKIN J. 2005: Rolnictwo a społeczeństwo - ewolucja funkcji i relacji, [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, (red.) A. Rosner, Wydawnictwo IRWiR, Warszawa.
 13. WOŚ A. 2004: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa, s. 32.
 14. ZIĘTARA W. 1998: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa rolniczego, Wydawnictwo FAPA, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu