BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowaczyk Piotr (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Wpływ redukcji polskiej floty rybackiej na wielkość połowów głównych gatunków ryb
The Impact of Reductions in the Polish Fishing Fleet on the Volume of Catch of the Main Species of Fish
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, nr 101, s. 81-94, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rybołówstwo, Gospodarstwa rybackie, Badania empiryczne
Fishery, Fishing homestead, Empirical researches
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest ukazanie wpływu redukcji floty rybackiej na wielkość połowów. Na jej podstawie zostaną określone kierunki dalszych zmian. Praca bazuje na literaturze przedmiotu oraz na materiałach zgromadzonych w latach 2005-2011. W okresie tym przeprowadzono liczne badania empiryczne, głównie ankietowe i wywiady pogłębione. Skierowane były one do armatorów jednostek rybackich, rybaków oraz przedstawicieli podmiotów zarządzających portami. (fragment tekstu)

Between 2003 and 2012, there was a reduction in the catch of the main species of fish. The main reason for this was the reduction of the fishing fleet. Additional factors, especially in the case of cod, included: inappropriate management of individual catch quotas, decrease in fishing profitability, and the obsolete, fragmented and non-modernized fishing fleet. An increase in the catch of the main species of fish, for which the resources actually allow, might result from improvements in the management of individual catch quotas, a closer cooperation between shipowners and the processing industry (with a view to increasing and stabilizing purchase prices) and modernization of the fishing fleet. Additionally, the catch quotas for cod could be used more efficiently if some of the herring-fishing units were redirected to fish for cod. This would additionally reduce the pressure on fishing for herring which has been a heavily exploited species in the recent years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AGURRE FORTUNI G. 2012: Jak to z dorszem było, "Magazyn Przemysłu Rybnego", nr 6(90).
 2. BIEMDGARSKI H. 2012: Rybacy powinni zmienić system połowu dorszy, "Magazyn Przemysłu Rybnego", nr 3 (87).
 3. DUNIN-KWINTA I. 2000: Wielowymiarowy model redukcji nakładu połowowego z uwzględnieniem skutków społecznych w rejonach nad mors kich, [w:] Wybrane zagadnienia wspólnej polityki rybackiej w Unii Europejskiej, Potrzeby i możliwości adaptacji wspólnej polityki rybackiej przez polską gospodarkę rybną, Zieziula J. (red), Wydawnictwo Ekspert - SITR, Koszalin.
 4. KUZEBSKI E. 2005: Połowy polskiej floty rybackiej w 2004 roku. "Wiadomości Rybackie", nr 3-4.
 5. KUZEBSKI E. 2010: Połowy bałtyckie w 2009 roku. "Wiadomości Rybackie", nr 1-2.
 6. Najwyższa Izba Kontroli 2006: Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków wspólnotowych z Finansowego Instrumentu Wspierania Rybołówstwa na restrukturyzację rybołówstwa morskiego, Szczecin.
 7. POLAŃSKI Z. 2001: Uwarunkowania rozwoju połowów przybrzeżnych, [w:] Uwarunkowania rozwoju rybołóstwa przybrzeżnego w Polsce, Z. Polański (red.), MIR, Gdynia
 8. SZOSTAK S., KUZEBSKI E. 2007: Polskie połowy na Bałtyku w 2006 roku, "Wiadomości Rybackie", nr 1-2 (155).
 9. http://www.minrol.gov.pl/pol/
 10. http://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/20532-baltyk-w-morzu-jest-coraz-wiecejdorszyszprotow-ubywa [dostęp: 16.01.2013 r.].
 11. http://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/31761-dorsz-zbyt-tani-by-oplacao-sie-lowic [dostęp: 10.05.2012 r.].
 12. http://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/31872-rybakom-nie-oplaca-sie-lowic [dostęp: 10.05. 2012 r.].
 13. http://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/32093-rybakom-jeszcze-sie-oplaca [dostęp: 04.06.2012 r.].
 14. http://www.portalmorski.pl/rybolowstwo/33610-rzad-szykuje-zmiany-w-ustawie-o-ryboowstwie-morskim [dostęp: 13.11.2012 r.].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu