BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karmowska Grażyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Gospodarstwa rolne regionu nadmorskiego - konwergencja czy dywergencja
Farms in the Coastal Region - Convergence or Divergence
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, nr 101, s. 95-105, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Konwergencja regionalna, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Badania empiryczne
Arable farm, Regional convergence, Farm Accountancy Data Network (FADN), Empirical researches
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie, Województwo pomorskie
West Pomeranian Voivodeship, Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Celem opracowania jest weryfikacja tezy, że w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej wystąpiła konwergencja gospodarstw rolnych regionu nadmorskiego. Obiektem badań były gospodarstwa rolne będące w systemie polskiego FADN, reprezentujące gospodarstwa o wartości ekonomicznej co najmniej 2 ESU i należące do regionu nadmorskiego (województwa zachodniopomorskie i pomorskie). (fragment tekstu)

The process of modernization of agriculture under the Common Agricultural Policy has in view, among other things, the creation of economically stable and competitive farms. The aim of this paper is to verify the thesis that Poland's membership in the European Union, implying a change in agricultural conditions, has resulted in diminishing the differences between farms. As a measure of diversification, confidence intervals for expected values were adopted. To assess the degree of differentiation in the farms' development, the following criteria were applied: economic size of farms, net value added per a full-time employee, value of production, subsidies for operations. The number of farms over 16 ESU decreased, whilst the number of farms below the 8ESU increased. The research into farms, categorized by economic size, revealed increased diversity in terms of economic size and net value added per person. The production value showed decreased diversification of such agricultural activities as permanent crops and grain-fed animals. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GORAJ L., 2010: Przestrzenne zróżnicowanie produkcji towarowej gospodarstw rolnych w Polsce, Opinie i Ekspertyzy OE-149, Warszawa.
  2. Kierunki rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście realizacji celów określonych w przygotowywanych obecnie dokumentach strategicznych, 2010, ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez zespół ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego, Warszawa.
  3. KUKUŁA K., 2003: Elementy statystyki w zadaniach, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  4. MUSIAŁ W., 2010: Determinanty rozwoju rolnictwa w regionach rozdrobnionych strukturalnie, Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 2, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Szczecin.
  5. Obszary wiejskie w Polsce, 2011: wyd. GUS, Warszawa, Olsztyn.
  6. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015.
  7. WIATRAK A.P., 2010: Analiza kierunków rozwoju obszarów wiejskich w UE oraz uwarunkowań ich zmian, Zeszyty Naukowe nr 150 UE Poznań, Poznań, s. 160-175.
  8. WILKIN J., 2007: Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne, (referat na VIII Kongresie Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju", 29-30 listopada 2007).
  9. ZIĘTARA W., 2008: Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa, Roczniki Nauk Rolniczych, t. 94, z. 2, SERiA G., Warszawa, s. 80-94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu