BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Omiotek Zbigniew (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
Tytuł
System transmisji obrazu ruchomego przez Internet jako hierarchiczny system złożony
Moving Picture Transmission System over the Internet as a Hierarchical Complex System
Źródło
Barometr Regionalny, 2010, nr 4(22), s. 79-89, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Analiza obrazu, Obrazy cyfrowe, Geometria fraktalna, Internet
Image analysis, Digital images, Fractal analysis, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
System transmisji obrazu ruchomego przez Internet jest obecnie postrzegany najczęściej jako system prosty, a jego poszczególne elementy badane są w sposób niezależny od pozostałych. Zdaniem autora, wspomniany system jest systemem złożonym, który tworzy struktura składająca się z trzech podstawowych warstw. Są to: źródło, kanał transmisji oraz węzły sieci. Każda z tych warstw traktowana oddzielnie jest również systemem złożonym, a cały system transmisji jest w istocie złożoną strukturą hierarchiczną wykazującą cechy fraktalne. Dlatego, poszczególne warstwy systemu transmisji należy rozpatrywać łącznie, a nie oddzielnie, jak zakłada większość obecnych kierunków badań. Wiąże się to z koniecznością stosowania narzędzi badawczych oraz metod projektowania odpowiednich dla systemów złożonych. W artykule zaprezentowano ideę przetwarzania autonomicznego jako metody projektowania systemów złożonych prowadzącej do poprawy ich wydajności. W pracy przedstawiono także propozycję adaptacyjnego zarządzania jakością usług podczas transmisji wideo. Zakłada ona wykorzystanie zjawisk wyższych rzędów, których do tej pory nie uwzględniano. (abstrakt oryginalny)

Moving picture transmission system over the Internet is seen mostly as a simple system now, and its individual components are tested independently of the others. According to the author, the aforementioned system is a complex system that creates a structure consisting of three basic layers. These are: the source, transmission channel and network nodes. Each of these layers separately, is also a complex system, and the whole transmission system is in fact a complex hierarchical structure that exhibits fractal characteristics. Therefore, the individual layers of the transmission system should be considered together and not separately, as assumed in most current research directions. This implies a need to use research tools and design methods suitable for the complex systems. The article presents the idea of autonomic computing as a design method for complex systems, leading to improve their performance. The paper presents a proposal for adaptive management of service quality during video transmission as well. It assumes the use of higher order phenomena, which has not taken into account so far. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czachórski T. (1999): Modele kolejkowe w ocenie efektywności pracy sieci i systemów komputerowych, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice.
 2. Grabowski F., Omiotek Z. (2005): Hierarchiczny model systemu strumieniowej transmisji obrazu ruchomego przez Internet, [w:] A. Kwiecień, A. Grzywak i A. Banasik (red.): Wysokowydajne sieci komputerowe. Zastosowanie i bezpieczeństwo, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 3. Grabowski F., Strzałka D. (2005): Wpływ procesów długoterminowych na wydajność kolejki, [w:] S. Węgrzyn, B. Pochopień, T. Czachórski i M. Bac h (red.): Wysokowydajne sieci komputerowe. Nowe technologie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 4. Jurgens H., Peitgen H.-O., Saupe D. (2002): Fraktale : granice chaosu, cz. 1, PWN, Warszawa.
 5. Omiotek Z. A Method for QoS Differentiation in DiffServ Network Based on the Long-Term Properties of a Video Stream, Referat zgłoszony na X Międzynarodową Konferencję Informatyka - Badania i Zastosowania (IBIZA 2011), [praca niepublikowana].
 6. Omiotek Z. (2010): Symulacja sieci DiffServ z różnicowaniem priorytetu pakietów na podstawie parametru Hursta strumienia obrazu, "Barometr Regionalny. Analizy i prognozy", nr 3(21), s. 55-79.
 7. Omiotek Z., Grabowski F. (2006a): Metody badania źródeł informacji, [w:] S. Węgrzyn (red.): Nowe technologie sieci komputerowych: praca zbiorowa, t. 1, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 8. Omiotek Z., Grabowski F. (2006b): Propagacja samopodobieństwa w torze transmisji obrazu, [w:] S. Węgrzyn (red.): Nowe technologie sieci komputerowych : praca zbiorowa, t. 1, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 9. Parashar M., Hariri S. (2005): Autonomic computing: An overview. "Unconventional Programming Paradigms", Vol. 3566, s. 257-269.
 10. Pentland A.P. (1984): Fractal-Based Description of Natural Scenes. "Ieee Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence", Vol. 6, No. 6, s. 661-674.
 11. Practical Autonomic Computing: Roadmap to Self Managing Technology (2006), Enterprise Management Associates, http://www.item.ntnu.no/_media/academics/courses/ttm4128/lectures/23-ac_practical_roadmap_whitepaper.pdf,A White Paper Prepared for IBM.
 12. Sasaki H. Fractal analysis system for Windows, http://cse.naro.affrc.go.jp/sasaki/fractal/fractal-e.html.
 13. Shen D., Hellerstein J.L. (2000): Predictive models for proactive network management: application to a production Web server. Network Operations and Management Symposium, 10-14.04.2000, Honolulu.
 14. Strzałka D., Grabowski F. (2005): Wpływ procesów długoterminowych kanału na jego przepustowość, [w:] S. Węgrzyn, B. Pochopień, T. Czachórski i M. Bac h (red.): Wysokowydajne sieci komputerowe. Nowe technologie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 15. Vilalta R., Apte C.V., Hellerstein J.L., Ma S., Weiss S.M. (2002): Predictive algorithms in the management of computer systems, "Ibm Systems Journal", nr 3(41),
 16. Zhang F., Hellerstein J.L. (2000): An approach to on-line predictive detection, "8th International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems, Proceedings", s. 549-556.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu