BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maryniak Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Stefko Olga (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Współczesne paradygmaty rolnictwa a formy integracji w produkcji ogrodniczej
Contemporary Paradigms of the Agriculture Versus the Form of Integration in the Horticultural Production
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, nr 101, s. 119-128, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkty ogrodnicze, Przemysł spożywczy
Agriculture, Horticultural products, Food industry
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na omówieniu paradygmatu dziedzinowego w odniesieniu do ogrodnictwa ze względu na znaczenie jakie ono posiada będąc zapleczem surowcowym dla szeroko rozumianego przemysłu spożywczego, w tym zakładów przetwórczych. Podjęte rozważania abstrahują od analizowania wymiaru ontologicznego i epistemologicznego (w ramach których podejmuje się kwestie dotyczące wyboru dominującej metody budowy teorii oraz obiektywnego lub subiektywnego pojmowania rzeczywistości i prawdy). Celem głównym rozważań uczyniono próbę określenia miejsca ogrodnictwa i wchodzących w jego skład podmiotów w paradygmatach obowiązujących w odniesieniu do rolnictwa i występujących tam form integracji. (fragment tekstu)

The main purpose of the article was a reflection on the paradigms applicable to agriculture. The genesis of the vertical integration was presented. The validity of the producers' concentration around the leading company, as one of the three operating forms of the organizational networks was discussed. The problems were presented on the basis of the research carried out among horticultural producers in Wielkopolska Province. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BAUMOL W.J., LITAN R.E., SCHRAMM C.J., 2007: Good Capitalism. Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity, Yale University Press, New Haven, London.
 2. CASEY T., Comparative Disadvantge. Models of Capitalism and Economic Performance in the Global Era, Paper presented at the 2004 Political Studies Association conference, University of Lincoln, http://www.rose-hulman.edu/~casey1/Comparative %20Disadvantage.pdf [dostęp 9.02.2013].
 3. COLEMAN W.D., GRANT W., JOSLING T.E. 2004: Agriculture in the New Global Economy, Edward Elgar, Cheltenham.
 4. FIEDOR B., Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, Artykuły 30.06.2010, s. 460, http://olr.pte.pl/pliki/2/12/01A.Fiedor.pdf [dostęp: 8.02.2012].
 5. GOŁĘBIOWSKI G., Modele kapitalizmu a kierunek rozwoju gospodarczego Polski, Współczesna Ekonomia 2007, nr 3.
 6. GOSPODAREK T. 2012: Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 7. GUS, wypis z Rejestru Regon na dzień 31.01.2009.
 8. HALL P., SOSKICE D. 2001: Introduction to Varieties of Capitalism, [w:] Hall P., Soskice D. (eds.), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford University Press, Oxford.
 9. HAUSNER J., KWIECIŃSKA D., PACUT A. 2007: Przyszłość państwa opiekuńczego, [w:] Hausner J., (red.), Ekonomia społeczna a rozwój, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Karków, s. 63-80.
 10. Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w wybranych krajach europejskich 2008, praca zbiorowa pod red. B. Chmielewskiej, IERiGŻ, Warszawa.
 11. MČNARD C., KLEIN P.G. 2004: Organizational Issues in the Agrifood Sector: Toward a Comparative Approach, "American Journal of Agricultural Economics" 86 (3).
 12. NAISBITT J. 1997, Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Zysk i S-ka, Poznań.
 13. WAWRZYNIAK J. 2005: Rachunek kosztów a zarządzanie w przedsiębiorstwach ogrodniczych, Wyd. PRODRUK, Poznań.
 14. ZAWOJSKA A. 2006: Paradygmaty dla współczesnego rolnictwa - protekcjonizm kontra liberalizm, RNR, seria G, t. 92, z. 2, Warszawa.
 15. ZEGAR J. 2012: Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu