BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kirillov Yuri (Plekhanov Russian University of Economics, Russia), Pawęta Elena (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Modern trends in international economic integration development
Współczesne tendencje rozwoju międzynarodowej integracji gospodarczej
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2014, nr 8, s. 199-208, rys. tab., bibliogr. s. 207-208
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza, Regionalizm, Globalizacja, Protekcjonizm
Economic integration, Regionalism, Globalization, Protectionism
Abstrakt
Proces zbliżania się i intensyfikacji powiązań osobnych państw jest obecnie głównym trendem światowej gospodarki. Zwiększa się zainteresowanie naukowe i praktyczne tematem międzynarodowej integracji gospodarczej. Artykuł podsumowuje podstawę teoretyczną, główne trendy oraz obszary kluczowe w zagadnieniu międzynarodowej integracji gospodarczej. Opisujemy najbardziej znaczące obecnie na świecie przykłady integracji gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The process of the convergence and intensification of interdependencies of individual states is the main trend of the world economy. There has been an increase in scientific and practical interest in international economic integration lately. The authors overview and summarize the theoretical background, main trends and key areas in the field of international economic integration. The most significant regional international agreements are defined. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B. (1961), The Theory of Economic Integration, Homewood, Richard D. Irwin.
 2. Baldwin R. E., Venables A. J. (1995), Regional Economic Integration [in:] Grossman G., Rogoff K. (ed.) Handbook of International Economics, Vol. III, Elsevier Science B. V.
 3. Bartnicki A. R. (2012), Eurasian Economic Union. An eastern competitor for the European Union? [in:] Kużelewska E., Kloza D. (eds) The challenges of modern democracy and European integration, Vol. 1, Warszawa - Białystok.
 4. Bayomi T., Eichengreen B., Mauro P. (1999), On regional monetary arrangements for ASEAN, Prepared for the ADB/CEPII/KIEP Conference on Exchange Rate Regimes in Emerging Market Economies, Tokyo, December 17-18, 1999.
 5. Cooper C.A., Massell B.F. (1965), A new look at customs union theory, The Economic Journal, No. 75 (300).
 6. Dent C. M., Dosch J. (eds) (2012), The Asia-Pacific, Regionalism and the Global System, Edward Elgar Publishing.
 7. European Commission (2014), Mercosour Trade Picture. Available at: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/
 8. Evdokimov A., Gruk L. (2011), Economic globalization and the problems of national economic security, Problems of modern economics, No. 2 (38).
 9. Hasson J. A. (1962), Review of The theory of economic integration, by Bela Balassa, The Journal of Political Economy, No. 70 (6).
 10. Hosny A. S. (2013), Theories of Economic Integration: A Survey of the Economic and Political Literature, International Journal of Economy, Management and Social Sciences, No. 2(5).
 11. Kirillov Y. (2013), On the priorities of Russia in the development of regional economic integration, Herald of Omsk university, Series Economics, No. 3.
 12. Lancaster K. (1980), Intra-industry trade under perfect monopolistic competition, Journal of International Economics, No. 10 (2).
 13. Linder S. B. (1961), An essay on trade and transformation, New York: John Wiley & Sons.
 14. Lipsey R. G., Lancaster K. (1956-1957), The general theory of second best, The Review of Economic Studies, No. 24 (1).
 15. Lipsey R. G. (1957), The theory of customs unions: Trade diversion and welfare, Economica, New Series, No. 24 (February).
 16. Lipsey R. G. (1960), The theory of customs unions: A general survey, The Economic Journal, No. 70 (279).
 17. Meade J. E. (1955), The theory of customs unions. Amsterdam: North Holland.
 18. Meyer F. V. (1956), Complementarity and the lowering of tariffs, The American Economic Review, No. 46 (3).
 19. Popovich A., Integration: theoretical aspects. Available at: http: //fmp-gugn.narod.ru/pop2.html
 20. Sakamoto J. (1969), Industrial development and integration of underdeveloped countries, Journal of Common Market Studies, No. 7 (4).
 21. Shishkov Y. (2001), Integration processes in the XXI century, M: III Millennium.
 22. Shmeliov N. (1987), World economy: trends, shifts, contradictions, M: Nauka.
 23. Viner J. (1950), The Customs Union Issue, NY: Carnegie Endowment for International Peace.
 24. World Development Indicators (2013), The World Bank. Available at: http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu