BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olewnicki Dawid (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Rybak Justyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rodzaje uprzedzeń właścicieli gospodarstw ogrodniczych do zrzeszania się w grupy producentów - przykład gminy Błędów
The Types of Prejudices Among Horticultural Farmers Discouraging Them from Self-Organizing in Producer Groups - the Example of Błędów Community
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2013, nr 101, s. 129-138, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Ogrodnictwo, Organizacje producenckie
Arable farm, Gardening, Producer organisations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem badań było poznanie rodzajów uprzedzeń właścicieli gospodarstw ogrodniczych do zrzeszania się w grupy producentów w gminie Błędów. Zbadano czynniki stanowiące barierę do wspólnego działania. Określono także bodźce zachęcające producentów do przyłączania się do grupy. (fragment tekstu)

Producer groups are a form of integration of horticultural producers. The main advantages resulting from the association include lowering production costs, increasing the impact on the market and gaining competitive advantage. Despite these benefits, many producers still do not want to associate. The aim of this study was to investigate the types of prejudices discourtaging horticultural farm owners from organizing themselves in groups of producers in the community of Błędów. The study was conducted in 2012, among the owners of horticultural businesses, not belonging to the producer groups. The factors that may act as a barrier to joint action were examined. According to the survey, 38% of respondents do not want to belong to a group, more than half of respondents are undecided, while only 16% expressed a desire for membership in the group. The main barriers of association may include economic, administrative, and psychological factors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BIENIEK-MAJKA M. 2012: Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 4, s. 11-19.
  2. CHLEBICKA A., FAŁKOWSKI J., WOŁEK T. 2008: Powstawanie grup producentów rolnych a zmienność cen, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2, s. 59-71.
  3. DOMAGALSKA-GRĘDYS M. 2010: Współpraca i rozwój zrzeszonych gospodarstw rolnych w ujęciu norm prawnych, Roczniki Naukowe SERiA Vol. XII, nr 3, s. 61-66.
  4. GĄSIOREK P. 2005: Atuty, bariery i perspektywy samoorganizowania się producentów rolnych w województwie podlaskim, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 3/4, s. 66-75.
  5. MAJEWSKA M., KLIBISZ K. 2012: Wybrane bariery rozwoju grup producentów rolnych w Polsce, Zarządzanie i Finanse, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1/2, s. 425-435.
  6. PARZONKO A.J. 2000: Szanse i bariery powstawania i rozwoju rolniczych grup producenckich, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 39, s. 53-65.
  7. PEREPECZKO B. 2000: Trudności zespołowej przedsiębiorczości polskich rolników - między wspólnotą a zrzeszeniem, [w]: Rola doradztwa rolniczego w rozwoju przedsiębiorczości zespołowej rolników, (red.) Izabella Sikorska-Wolak, Krystyna Krzyżanowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  8. PRUS P. 2006: Opinie rolników na temat współpracy w ramach grup producentów rolnych, Zeszyty Naukowe SERiA, Vol. VIII, nr 1, s. 150-153.
  9. Raport o stanie gminy Błędów 2013, www.bledow.pl (dostęp: 24.01.2013).
  10. RYBAK J. 2013: Przyczyny uprzedzeń ogrodników do zrzeszania się w grupy producentów na przykładzie gminy Błędów, praca inżynierska, SGGW w Warszawie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-6979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu