BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ura Elżbieta (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Wpływ wyników wyborów samorządowych na status prawny pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego
The Impact of the Outcome of Self-government Elections on the Legal Status of Self-government Employees Employed at Territorial Self-government Offices
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2014, nr 7-8, s. 69-76, przypisy
Słowa kluczowe
Wybory samorządowe, Jednostka lokalna, Samorząd terytorialny, Zatrudnienie
Local election, Local unit, Local government, Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pracownicy samorządowi są zatrudnieni na różnych podstawach prawnych (wybór, powołanie, umowa o pracę). Niektóre ze stanowisk wprost łączą się z wyborami do organów samorządowych (np. wójt, który jest jednocześnie pracownikiem samorządowym), inne - pozostają w ścisłej zależności od wyników tych wyborów (np. zastępca wójta), pozostałe - mogą być kształtowane w nowych strukturach organizacyjnych urzędów. Dlatego wybory samorządowe to nie tylko wybór organów, to także wprowadzanie zmian na stanowiskach wśród pracowników samorządowych. Autorka podkreśla, że najbardziej widoczne jest to na stopniu gminnym, jako że wójt jest jednocześnie kierownikiem urzędu gminy i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników tego urzędu. (abstrakt oryginalny)

Self-government employees are employed on various legal grounds (election, appointment, employment contract). Some of the postsare directly related to self-government elections (for instance, the mayor, who is simultaneously a self-government employee), while others strictly depend on the outcome of these elections (such as the deputy mayor), and others still can be formed in the new organizational structures of the offices. Therefore, self-government elections are not only elections to their bodies, but also changes in the positions of the self-government employees. The authoress emphasizes that this is most visible at the municipal level, since the mayor is simultaneously the manager of the municipality office and exercises the powers of the head of the office with respect to the employees of that office. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, s. 122 i n.
  2. E. Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2007, s. 103.
  3. H. Szewczyk, Zatrudnianie pracowników samorządowych na podstawie wyboru, "Samorząd Terytorialny" 2005/3, s. 41-42.
  4. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Komentarz do art. 73 Kodeksu pracy, LEX/el. 2009.
  5. E. Ura, Pozycja prawna pracowników terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego, Lublin 1995, s. 114.
  6. Ł. Pisarczyk, Komentarz do art. 73 kodeksu pracy, w: R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, LEX/el. 2009.
  7. J. Stelina, Komentarz do art. 17 ustawy o pracownikach samorządowych, w: A. Rycak, M. Rycak, J. Stelina, J. Stępień, Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, LEX/el. 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu