BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zwolińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka), Kusyk Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, absolwent)
Tytuł
Energia wody - (nie)przyjazna środowisku?
Hydropewer : (un)Friendly With the Environment?
Źródło
Aura, 2014, nr 10, s. 17-19, fot., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Woda, Energia wody, Energia odnawialna, Elektrownie wodne, Odnawialne źródła energii
Water, Water energy, Renewable energy, Hydroelectric power station, Renewable energy sources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważnym źródłem energii odnawialnej jest wykorzystywana od dawna woda. Obecnie w Polsce działa 785 instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z energii wody, a wykorzystuje się zasoby wodne zaledwie w 12%. Jednak coraz częściej mówi się, że budowa zapór i stopni wodnych w większym stopniu oddziałuje na środowisko negatywnie niż pozytywnie. Uzasadnienie poglądu - w artykule. (abstrakt oryginalny)

Water is an important renewable energy source and it has been used for a long time. Currently there are 785 hydropower plants generating electric energy, and only 12% of water resources are used for power generation. However, the view that the harmful impact of construction of dams and stages of fall prevails over its positive effects is more and more widespread. The article presents the justification of this view. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R. Czerniawski et al., (2010). Wpływ małej zapory na zmiany składu ichtiofauny w cieku Sitna w ciągu 9 lat (otulina Drawieńskiego Parku Narodowego). Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection), 12, 235-247.
 2. A. Dmowski, Ł. Rosłaniec. Odnawialne źródła energii - możliwości i ograniczenia w warunkach polskich. Instytut Elektroenergetyki PW, Warszawa.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009.
 4. P. Gierszewski, (2008). Koncentracja metali ciężkich w osadach zbiornika włocławskiego jako wskaźnik hydrodynamicznych warunków depozycji. Landform Analysis, 9, 79-82.
 5. Główny Urząd Statystyczny, Departament Produkcji, Ministerstwo Gospodarki, Departament Energetyki (2013). Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 roku.
 6. R. Kasperek, M. Wiatkowski, (2008). Terenowe badania funkcjonowania przepławki dla ryb na zbiorniku Michalice. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set the Environment Protection), 10, 613-622.
 7. M. Mokwa, (2007). Przepławki dla ryb na stopniach regulacyjnych potoków górskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, (4/2).
 8. G. Radtke, R. Bernaś, M. Skóra, (2012). Małe elektrownie wodne - duże problemy ekologiczne: przykłady z rzek północnej Polski. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68(6), 424-434.
 9. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. DzU 2001 nr 115 poz. 1229.
 10. M. Stani, (2005). Rewitalizacja Zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych I, 177-182.
 11. R. Wawręty, (2006). Wpływ budownictwa wodnego na przyrodę, (w:) Jak skutecznie chronić przyrodę dolin rzecznych?, Materiały szkoleniowe TZN, 2007, 26.
 12. M. Wiatkowski, C. Rosik-Dulewska, (2012). Stan obecny i możliwości rozwoju energetyki wodnej w województwie opolskim. Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, 12, 313-327.
 13. W. Wiśniewolski, (2009). Uwarunkowania i prowadzenie gospodarki rybacko-wędkarskiej w zbiornikach zaporowych. Conditions for the fisheries and angling management in dam reservoirs). Roczniki Naukowe PZW, 22, 141-161.
 14. http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Odnawialne+zrodla+energii
 15. http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/wspolpraca-miedzynarod/2829,Parlament-Europejski-zatwierdzil-pakiet-klimatyczny.html
 16. http://www.energiaisrodowisko.pl/zarzadzanie-energia-i-srodowiskiem/pakiet-klimatyczno-energetyczny.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3668
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu