BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nacewska-Twardowska Aleksandra (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The evolution of European Union Preferential Trade Agreements
Zmiany w preferencyjnych umowach handlowych Unii Europejskiej
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2014, nr 8, s. 209-220, rys. tab., bibliogr. s. 219-220
Słowa kluczowe
Regionalne umowy handlowe, Integracja gospodarcza państw z UE, Handel międzynarodowy, Polityka handlowa
Regional trade agreements, Economic integration with the EU countries, International trade, Trade policy
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Istotne zmiany, które zaszły w ostatnich latach w polityce handlowej Unii Europejskiej, w szczególności obejmują nastawienie do preferencyjnych umów handlowych. Choć unijna historia polityki handlowej pokazuje, że były one już wykorzystywane w przeszłości, to dopiero w ostatnich latach ich znaczenie wzrosło. Obecnie Unia jest związana około 50 różnymi umowami liberalizującymi handel. Wraz ze zmianą motywów podejmowania negocjacji dwustronnych, zmieniał się także ich zakres przestrzenny. Preferencyjne umowy handlowe stały się jednym z podstawowych środków kreowania współczesnej polityki handlowej. (abstrakt oryginalny)

Changes which have taken place in recent years in the foreign trade policy of the European Union are quite important and in particular include its attitude towards preferential trade agreements (PTAs). Although the EU's trade policy history shows that PTAs have been used in the past, only in recent years has their importance increased. The Union is now linked to about 50 different trade liberalizing agreements. With the change of motives for undertaking bilateral negotiations, the spatial extent has also changed. Preferential trade agreements have become one of the primary means of creating the modern foreign trade policy of the European Union. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission of the European Communities, (2006a), Global Europe: competing in the Word. A Contribution to the EU's Growth and Jobs Strategy., Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions, COM(2006) 567 final, 4 October 2006.
 2. Commission of the European Communities, (2006b), Global Europe: competing in the Word. A Contribution to the EU's Growth and Jobs Strategy., Commission Staff Working Document Annex to the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions, SEC(2006) 1230, Brussels, 4 October 2006.
 3. European Commission, (2004), Trade policy in the Prodi Commission 1999-2004. An assessment. European Commission, Brussels, 19 November 2004, http://trade.ec. europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_120087.pdf, (accessed 21/11/2014).
 4. European Commission, (2013a), EU trade agreement with Peru goes live - Colombia's next in line, Memo, Brussels, 28th February 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-173_en.htm, (accessed 21/11/2014).
 5. European Commission, (2013b), Member States endorse EU-US trade and investment negotiations, Memo, Brussels, 14 June 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-564_en.htm, (accessed 21/11/2014).
 6. European Commission, (2014), Report of the seventh round of negotiations, 29 September - 3 October 2014, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/october/tradoc_152859.pdf, (accessed 21/11/2014).
 7. European Union, (2011), Free trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, Official Journal of the European Union, L 127/6, 14/05/2011.
 8. Hanclich P., (2008), System Preferencji Celnych Unii Europejskiej, Ars boni et aequi, Poznań.
 9. Lamy P., (2004), Where next for EU Trade policy?, Speech by Pascal Lamy, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, Berlin, 11 June 2004, http://trade.ec.europa.eu/ doclib/docs/2004/june/tradoc_117725.pdf (accessed 21/11/2014).
 10. Mansfield E.D, Milner H.V. (2014), The Domestic Politics of Preferential Trade Agreements in Hard Times, Princeton Working Paper.
 11. Mansfield E.D, Pevehouse J.V.W., (2013), The Expansion of Preferential Trading Arrangements, International Studies Quartly, No. 57, pp. 592-604).
 12. Menon J., (2007), Bilateral Trade Agreements, Asian-Pacific Economic Literature, Vol. 21, Issue 2, November 2007, pp. 29-47.
 13. Treaty on the Functioning of the European Union, Consolidated version, Official Journal of the European Union, C 326, Volume 55, 26 October 2012, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2012:326:TOC (accessed 21/11/2014).
 14. Woolcock S., (2007), European Union policy towards Free Trade Agreements, ECIPE Working Paper, No. 03/2007, www.ecipe.org/media/publication_pdfs/european-union-policy-towards-free-trade-agreements.pdf, (accessed 20/11/2014).
 15. Woolcock S., (2014), EU Policy on Preferential Trade Agreements in the 2000s: A Reorientation toward Commercial Aims, European Law Journal, Vol. 20, No. 6, November 2014, pp. 718-732.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu