BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernais Jolanta (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Elastyczność zatrudnienia jako forma innowacji zarządczych
Flexibility of Employment as Management Improvement
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 199-203, tab., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Elastyczność zatrudnienia, Innowacje w organizacji
Management, Human Resources Management (HRM), Flexible employment, Innovations in organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zwrócono uwagę na możliwość stosowania innowacji w zakresie form zatrudniania pracowników. Przedstawiono opinie pracodawców i pracobiorców na temat niestandardowych kontraktów pracy. Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia pozwala znaleźć nowe źródła oszczędności oraz dotrzeć do takich osób, które z różnych powodów nie są zainteresowane zatrudnieniem standardowym. Sytuacja na polskim rynku pracy ewoluuje w kierunku preferowania pracobiorcy, oczekującego równocześnie wysokiej ochrony pracy, jak i zindywidualizowanych warunków zatrudnienia. Możliwość spełnienia takich oczekiwań stwarza niestandardowe i elastyczne zatrudnienie. (abstrakt oryginalny)

Throught the report, there can be seen focus on an application of innovations within the scope of employee engagement. Various opinions of employers and employee about unconventional contracts of employment were put forward. The selection of most appropriate form of employment enables to gain new sources of funds and reach to people who are not, for diverse reasons, interested in conventional placement. Polish labour market heads towards for employee, who expects both high level of work protection and individualized working conditions. Possibility of fulfilling these expectations is offered by unconventional and flexible employment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. Red. M. Juchnowicz. Difin, Warszawa 2007, s. 53.
  2. Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce. Raport końcowy. WSZP, Warszawa 2008, s. 5, 13-14, 353-358.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu