BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrabański Karol (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Tytuł
Od systemów zarządzania jakością do systemów zarządzania wiedzą. Na przykładzie organizacji wytwarzających oprogramowanie
From Quality Management Systems to Knowledge Management Systems. An Example of Computer Programs Manufacture
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 223-230, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie jakością, Zarządzanie wiedzą, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, Systemy zarządzania wiedzą, Norma ISO/IEC
Management, Quality management, Knowledge management, Integrated quality management systems, Knowledge management system, ISO/IEC standard
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie podejmuje rozważania związane z możliwością budowy Systemów Zarządzania Wiedzą na podstawie zaprojektowanych, udokumentowanych, wdrożonych i utrzymywanych Systemy Zarządzania Jakością (SZJ). Analizowane są podobieństwa obu systemów. Całość problematyki jest odniesiona do Organizacji Wytwarzających Oprogramowanie (OWO). (abstrakt oryginalny)

The article takes into consideration possibilities of Knowledge Systems Management Building based on Quality Systems Management which are designed, documented, implemented and maintained. Similarity of both systems are analyzed. The problems are presented in relation to Software Producing Organizations (SPO). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrabański K., Gwioździk E., Kostka-Bochenek A.: System zarządzania jakością według standardu ISO w organizacji wytwarzającej oprogramowanie. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Jerzego Ziętka w Katowicach, Katowice 2007, s. 12- 14.
 2. Chrabański K.: Systemy zarządzania jakością a systemy zarządzania wiedzą. Próba zdefiniowania relacji na przykładzie organizacji wytwarzającej oprogramowanie. W: Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Red. E. Skrzypek. Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005, s. 275- 282.
 3. Cieśliński W., Perechuda K., Witkowski K.: Zarządzanie procesami - organizacja dyfuzji wiedzy w gospodarce cyfrowej. W: Komputerowe zintegrowane zarządzanie. Tom 1. Red. R. Knosala. WNT, Warszawa 2005, s. 223-224.
 4. Dąbrowski W., Subieta K.: Podstawy inżynierii oprogramowania. PJWSTK, Warszawa 2005, s. 188.
 5. Fazlagić A.: Systematyzacja pojęć związanych z zarządzaniem wiedzą. "Problemy Jakości" 2005, nr 3.
 6. Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. AE, Katowice 2005, s. 44-45.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa 2004, s. 110-111.
 8. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M.: Strategie zarządzania wiedzą. "Przegląd Organizacji" 2007, nr 12.
 9. Kobylański A.: Modele jakości produktów i procesów programowych. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 10. Kołakowski T., Tabaszewska E.: Zarządzanie jakością i zarządzanie wiedzą - płaszczyzny współdziałania w organizacji. "Problemy Jakości" 2006, nr 10.
 11. Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia. Difin, Warszawa 2007.
 12. Morawski M.: Ilościowe zarządzanie wiedzą - podejście zachodnie. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Red. K. Perechuda. PWN, Warszawa 2005, s. 63- 64.
 13. PN-EN ISO 9001:2000: Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
 14. PN-EN ISO 9004:2001: Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania. PKN, Warszawa 2001.
 15. PN-EN ISO 9000:2006: Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PKN, Warszawa 2006.
 16. Wawrzyniak B.: Od koncepcji do praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. W: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2001, s. 32-33.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu