BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orczyk Józef (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Bezrobocie w Polsce w latach 1990-1991
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Człowiek, praca, społeczeństwo : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Ustroń Wielkopolski, 13-16 czerwca 1992, 1992, s. 57-71
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Społeczeństwo, Bezrobocie
Social policy, Society, Unemployment
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Proces transformacji gospodarki w Polsce jest koniecznością, ważnym elementem ceny jest bezrobocie, które szybko rośnie. Bezrobocie strukturalne na dużą skalę występowało w Polsce przed drugą wojną światową (tzw. przeludnienie rolnicze), natomiast w latach 1945-1989 było nieznane. Forsowna industrializacja, realizacja za wszelką cenę doktryny pełnego zatrudnienia w warunkach niskiej wydajności pracy doprowadziły w konsekwencji do: 1) powstania nadmiaru ofert pracy w stosunku do liczby chętnych chcących ją podjąć, 2) wzrostu fluktuacji pracowniczej połączonej z częstą zmianą kwalifikacji jako sposobem wymuszania wzrostu piać bez podnoszenia wydajności pracy, 3) nasilenia się różnych form ingerencji bezpośredniej państwa o charakterze normatywnym i administracyjnym, która miała doprowadzić do lepszego sterowania procesami zatrudnienia w skali kraju, regionu czy przedsiębiorstwa, w tym do stabilizacji zatrudnienia i zabezpieczenia pracy każdemu. Istotną cechą zatrudnienia od 1989 roku było tzw. utajone bezrobocie. Zjawiskiem tym określono utrzymywanie przez przedsiębiorstwa i instytucje rezerw, zatrudnienia socjalnego itp. Trudno oszacować te rezerwy. Na pewno nie były one mniejsze niż, 5% ogółu zatrudnionych w przedsiębiorstwach uspołecznionych. Niektórzy oszacowali je nawet na 30%. Uwzględniono wtedy istnienie niewydajnych przedsiębiorstw, nadmierne zatrudnienie w administracji, wojsku, policji itp. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Stabilizacja i ruchliwość pracowników przedsiębiorstw. Kraków 1986
  2. S. Sekuła: Polityka zatrudnienia w warunkach reformy gospodarczej. Warszawa 1987
  3. Płynność pracowników w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania ' skutki. Praca zbiorowa pod red. J. Orczyka. Poznań 1990
  4. M Kabaj: Elementy programu przeciwdziałania bezrobociu, "Polityka Społeczna" 1992, nr 1
  5. M. Kabaj: Aktywna polityka zatrudnienia i środki walki z bezrobociem (Wybrane problemy). Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z. 11. Warszawa 1990
  6. A, Muszyńska: Analiza rynku pracy. Ocena zagrożenia bezrobociem. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, z. 13. Warszawa 1991
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu