BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecka-Wójcik Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Wójcik Marian (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Innowacyjne przywództwo liderów zmian we współczesnych organizacjach małego i średniego biznesu
Innovation Leadership in Contemporary Small - Medium Enterprises
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 231-242, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie biznesem, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje w organizacji, Liderzy biznesu, Lider w organizacji
Management, Business management, Small business, Innovations in organization, Business leaders, Leader in the organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest problem innowacyjnych działań przywódców - liderów małego i średniego biznesu w Polsce. To w znacznej mierze od nich zależy, na ile firmy MŚP mogą sprostać konkurencyjnym wyzwaniom głównie firm krajów Unii, Europejskiej i globalnej gospodarki. Radykalny rozwój firm MŚP w ostatnich kilkunastu latach w Polsce, ich ilościowy i ekonomiczny udział w dochodzie narodowym kraju, jak dotąd, nie przekłada się na radykalne innowacyjne zmiany wytwarzanych produktów i usług, na zasadnicze zmiany metod i technik organizacji i zarządzania, na stosowanie nowych narzędzi i technologii procesów wytwórczych i usług. Tylko około 6% firm - według Badań Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" - zgłasza zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania. Rolą innowacyjnych przywódców, liderów zmian, właścicieli-innowatorów jest wykorzystać szanse, jakie stwarzają między innymi Eurofundusze w innowacyjnych programach dla MŚP oraz sprzyjające warunki i czynniki w skutecznym przeprowadzaniu procesu unowocześnienia naszej gospodarki, czyniąc ją sprawnie zarządzaną, bardziej konkurencyjną poprzez wzrost jej innowacyjności i przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

The key issue of an article is leadership and leders of SME in Poland. It is mostly up to them whether those companies face European and global competition. An impressive increase innumber of SME in Poland as well as its growing share in the budget incomes has not really put the business under restraint to become more innovative as far as technology or organization and management are concerted. According to Polish Confederation of Private Employers "Lewiatan" merely ca. 6% of SME calle for innovatine solutions. This is why the role of innovation leaders is to exploit the chances that are made through e.g. EU funds for innovative SME as well as favorable conditions to efficiently innovate our economy, As a result it becomes better - managed and more competitive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Covey S.: Trzy role lidera w nowym paradygmacie. W: Lider przyszłości. Business Press, Warszawa 1997.
 2. Europen Innovation Scoreboard 2005 r. Comparative Analysis of Innovation Performance. European Commission, Luxemburg 2005.
 3. Fundusze unijne 2007-2013. Poradnik dla przedsiębiorców. "Manager" 2008, nr 4.
 4. Hippel von E., Thomke S., Sonnack M.: Przełomowe innowacje w korporacji 3 M. Zarządzanie innowacją. Helion, Gliwice 2006.
 5. Kets de Vries M.: Mistyka przywództwa. Studio Emka, Warszawa 2008.
 6. Kierunki zwiększenia innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2006.
 7. Nanus R.: Wizjonerskie przywództwo. CKL S.A. Żyrardów 2007.
 8. Poznańska K.: Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 9. Raport PARP dot. innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw. PARP, Warszawa 2005.
 10. Rozbudzić apetyt na innowacyjność. Wywiad wiceministrem ministerstwa rozwoju regionalnego K. Hetmanem. "Eurofundusze". "Gazeta Wyborcza" z 18.03.2008.
 11. Unijne programy dot. Innowacyjnego gospodarki i programów operacyjnych. PARP. www.parp.gov.pl oraz www.minsw.gov.pl
 12. Wyniki badań liderów MŚP. Niepublikowane materiały z badań przeprowadzonych przez autorów opracowania wśród liderów i menedżerów MŚP. SWSZ, Katowice 2007.
 13. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2005 r. GUS, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu