BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juda Mieczysław, Miśko-Iwanek Krystyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Francuski program DSQ jako metoda kompleksowego rozwiązywania problemów społeczno-urbanistycznych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Człowiek, praca, społeczeństwo : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Ustroń Wielkopolski, 13-16 czerwca 1992, 1992, s. 149-157
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Społeczeństwo, Urbanistyka
Social policy, Society, Urban studies
Abstrakt
Nagromadzenie problemów społecznych w Polsce doby współczesnej, które przyjmując za Krzeczkowskim, przybrały postać kwestii społecznych, a ich konglomerat może stać się barierą rozwoju społecznego kraju w najbliższych tatach, każe poszukiwać sposobów ich rozwiązania. Obecnie dają o sobie znać skutki masowych procesów społecznych uruchomionych koncepcją forsownej industrializacji, której podstawą są przede wszystkim decyzje polityczne. Następstwem nierównomiernie postępującej industrializacji było nierównomierne rozłożenie jej skutków na obszarze kraju. Obecnie przyjmuje się występowanie 27 obszarów zagrożonych ekologicznie w następstwie intensywnie rozwijającego się przemysłu. Obserwuje się współwystępowanie zjawisk charakterystycznych dla zagrożenia ekologicznego ze zjawiskami o charakterze zagrożeń społecznych i ekonomicznych. Można przyjąć, że zjawiska te wzajemnie się warunkują, tak że w istocie mamy do czynienia z występowaniem pewnego syndromu zjawisk negatywnych. Konsekwencją tego jest fakt, że rozwiązanie problemów tylko w jednej sferze nie powoduje rozwiązania ich całości. Dlatego należy przyjąć, że jedynym remedium jest kompleksowe rozwiązywanie pojawiających się w tych obszarach problemów. Doświadczenia społeczno-gospodarcze regionów wysoko uprzemysłowionych.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu