BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głód Grzegorz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Głód Wojciech (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Uwarunkowania innowacji zarządczych w sektorze służby zdrowia
The Managing Innovations in a Health Service System
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 269-275, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie innowacyjne, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Innowacje w organizacji, Ochrona zdrowia
Management, Innovative management, Medical facilities management, Innovations in organization, Health care protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano główne problemy związane z rozwojem jednostek sektora służby zdrowia. Jednostki te napotykają liczne bariery zewnętrzne i wewnętrzne uniemożliwiające ich rozwój. Wskazano możliwe rozwiązania w tym zakresie bazujące na wprowadzeniu innowacji zarządczych. (abstrakt oryginalny)

The authors of this article present the main problems which are connected with the development of the units of the health service sector. These particular units of the health service sector have to face with many barriers - both internal and external. These previously mentioned barriers are directly responsible for the developmental problems of the units of the health service sector. Moreover, the authors focus on some possible solutions in this particular scope which are mainly based on introducing some managing innovations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Deutsche Krankenhausgesse1schaft, Kalkulation von Fallkosten. Berlin 2002.
  2. Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007, s. 61, 63.
  3. Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. PWN, Warszawa 1980, s. 256.
  4. Ileczko B.: Podstawy typologiczne ogólnej teorii innowacji. "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1979, nr 4.
  5. Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. PWN, Warszawa-Łódź 2001.
  6. Penc J.: Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne. Placet, Warszawa 1995, s. 81.
  7. Stawasz E.: Innowacja a mała firma. UŁ, Łódź 1999, s. 35-36.
  8. Venkatraman M.P., Price L.L.: Differentiating Between Cognitive and Sensory Innovativeness. Concepts, Measurement and Implications. "Journal of Business Research" 1990, No. 20.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu