BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaremczuk Kazimierz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu), Grzebyk Mariola (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu), Kaliszczak Lidia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Tytuł
Stan i uwarunkowania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
A Present State and Conditions of Innovations in Small and Medium Companies in Poland
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, 2008, s. 287-296, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie innowacyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje w organizacji
Management, Innovative management, Small business, Innovations in organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono problem innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce oraz wskazano na nowy wymiar innowacji warunkujących ich konkurencyjność we współczesnej gospodarce. Podkreślono znaczenie procesu twórczego myślenia i podmiotowości jako genezy innowacyjności, w odniesieniu do wszystkich uczestników organizacji (właściciela i pracowników), oraz rolę nowych sposobów zarządzania ludźmi w kształtowaniu wzrostu pozycji rynkowej sektora MSP. (abstrakt oryginalny)

The problem of innovation in small and medium enterprises was presented in this article. It was shown the new measurement innovation which conditioning their competitiveness in contemporary economy. There was emphasized also the meaning of creative thought process and subjectivity as a genesis of innovation with reference to all organization's participants. The authors shown how important is the meaning of new ways of human resources management in growing market position of SME sector in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrukowicz W.: Wokół fenomenu i istoty twórczości. Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 55.
 2. Baumol W.J.: Entrepreneurship and Small Business: Toward a Program of Research. FSF, Stockholm 2004.
 3. Bhide A.V.: The Origin and Evolution of New Business. Oxford University Press, Oxford 2000, s. 32.
 4. Cieślik J.: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 81.
 5. Crozier M.: Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zachowania postidustrialnego. PWE, Warszawa 1993, s. 21-25.
 6. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992, s. 30-37.
 7. Drucker P.F.: Innovation and Entrepreneurship. Oxford, Butterworth Heinemann 1985.
 8. Innowacyjność 2006. Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze. Red. A. Żołnierski. Raport, Warszawa 2006.
 9. Innowacyjność w teorii i praktyce. Red. M. Strużycki. SGH, Warszawa 2006, s. 22, 128.
 10. Jaremczuk K.: Podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania procesu przemian strukturalnych w przedsiębiorstwie. Katowice 1994, s. 99.
 11. Jaremczuk K.: Przedsiębiorczość - próba identyfikacji przesłanek. W: Uwarunkowania przedsiębiorczości. Red. K. Jaremczuk. PWSZ, Tarnobrzeg 2004.
 12. Kamerschen D.R., McKenzie R.B, Nardinelli C.: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza Solidarność, Gdańsk 1991, s. 543.
 13. Kopeć J.: Wyzwania stojące przed zarządzaniem zasobami ludzkimi. W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Red. A. Potocki. Difin, Warszawa 2007.
 14. Machaczka J.: Podstawy zarządzania. AE, Kraków 1999, s. 107.
 15. Monitoring kondycji sektora MŚP. PKPP Lewiatan. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2007, część I. Red. M. Starczewska-Krzysztoszek. Warszawa 2007.
 16. Peters T.: The Circle of Innovation: You Can't Shrink Your Way to Greatness. Knopf, New York 1997.
 17. Popek S.: Człowiek jako jednostka twórcza. UMCS, Lublin 2001.
 18. Przedsiębiorczość. Raport. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, s. 49.
 19. Sloane P.: Twórcze myślenie w zarządzaniu. GWP, Gdańsk 2005.
 20. Werhahn P.H.: Przedsiębiorca. Wydawnictwo Fundacji ATK, Warszawa 1990, s. 10, 23-24.
 21. Slater P.E., Bennis W.G.: Democracy is Inevitable. W: K. Davis: Organizational Behavior. McGraw-Hill, New York 1974, s. 18.
 22. Schumpeter J.: Teoria rozwoju gospodarczego. PWN, Warszawa 1960, s. 147.
 23. Szymański W.: Współczesne zmiany uwarunkowań działalności przedsiębiorczej. W: Przedsiębiorczość a strategie konkurencji. Red. T.P. Tkaczyk. SGH, Warszawa 2000.
 24. Wojtyna A.: Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć tzw. nową gospodarkę? W: Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości? Red. A. Wojtyna. PTE, Warszawa 2001.
 25. Wojtysiak-Kotlarski M.: Identyfikacja elementów przedsiębiorstwa przyszłości W: Teoria przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia. Red. S. Kasiewicz i W. Możaryn. SGH, Warszawa 2004.
 26. Wyniki badań innowacyjności polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Raport. PARP, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu