BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koczur Wiesław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Pomoc społeczna w systemie zabezpieczenia społecznego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Nowoczesny model pomocy społecznej, 1993, s. 21-29, bibliogr.25poz.
Słowa kluczowe
Zabezpieczenie społeczne, Pomoc społeczna, Ubezpieczenia społeczne, Deklaracja Praw Człowieka
Social security system, Social assistance, Social insurance, Declaration of Human Rights
Firma/Organizacja
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
United Nations (UN)
Abstrakt
Pojęcie zabezpieczenia społecznego wprowadzono do aktów międzynarodowych pod wpływem idei "wolności od niedostatku" ujętej najpełniej w raporcie Williama H. Beveridge'a, opublikowanym w Anglii 20 listopada 1942 roku. Raport ten zmierzał do określenia wizji nowego - mającego zapanować po zakończeniu II wojny światowej - lepszego ładu społecznego, charakteryzującego się eliminacją z życia społecznego przejawów nędzy i niedostatku. Nawiązywał on do przeprowadzonych w okresie poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej badań nad przyczynami niedostatku w Anglii, które wykazały, że w zdecydowanej większości przypadków były nimi zdarzenia losowe powodujące utratę możliwości zarobkowania oraz nadmierne obciążenia rodzinne w relacji do osiąganych dochodów. Ten stan. rzeczy, odpowiadający w przybliżeniu sytuacji w innych krajach europejskich, skłaniał - zdaniem autorów Raportu - do koncentracji uwagi na rozwoju: powszechnego systemu świadczeń społecznych zastępujących utracony zarobek, którego podstawę miały stanowić ubezpieczenia społeczne, powszechnej służby zdrowia oraz systemu świadczeń uzupełniających dochody rodzin wielodzietnych. Wskazane działania zaczęto określać mianem zabezpieczenia społecznego(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. AJ. Ogus, E.M. Barendt: The Law of Social Security. London 1988, s. 3
 2. W. Szubert: Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu. Warszawa 1987, s. 21
 3. C. Jackowiak: Normy międzynarodowego prawa pracy w zakresie regulacji zabezpieczenia społecznego. W: Międzynarodowe prawo pracy. Acta Universitatis Lodziensis, Folia luridica nr 5, Łódź 1981, s. 53
 4. L. Florek, M. Seweryriski: Międzynarodowe prawo pracy. Warszawa 1988, s. 254
 5. L. Kaczyński: Pojęcie zabezpieczenia społecznego i kryterium rozróżniania jego technik. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1986, nr 5-6, s, 21
 6. M. Księżopolski: Zabezpieczenie społeczne, W: Nauka o polityce społecznej. Wybrane problemy teorii i praktyki. Praca zbiorowa pod red. J. Auieytnera. Warszawa 1990, s. 112
 7. PiotrowskIi W. Zabezpieczenie społeczne. Problematyka I metody. Warszawa 1966, s. 7-8
 8. A. Rajkiewicz: Zabezpieczenie społeczne. W: Polityka społeczna. Praca zbiorowa pod red. A Rajkiewiczacza. Warszawa 1979, s 432
 9. Jędrasik-Jankowska: Ubezpieczenie społeczne. Zarys części ogólnej. Warszawa 1987, s, 1-14
 10. T. Zieliński: "Zasady" w teorii I prawie ubezpieczeń społecznych. W: Problemy ubezpieczenia społecznego. Wrocław 1988, s. 17-35
 11. J.J. Dupeyroiwt: Drolt de la Securite Soclale. Paris 1988; M. Pensla nl: Dlritto della previdenza soclale, Padova 1992
 12. H.F. Zachen Zarys prawa socjalnego RFN. Wrocław 1985, s. 14-15
 13. J. Łopato: Rodowód pomocy społecznej. "Polityka Społeczna" 1982, nr 4, s, 21
 14. W. Góra: Tradycje opieki I pomocy społecznej w Polsce. "Praca Socjalna" 1989, nr 2
 15. M. Księżopolski: Systemy zabezpieczenia społecznego w krajach nordyckich. Warszawa 1988, 8. 200-219
 16. K. Wódz: Pomoc społeczna - zjawiska kryzysowe, perspektywy rozwoju, "Pomoc społeczna" 1987, nr 10, s. 15
 17. W. Jaśkowicz, C. Jackowiak, W. Piotrowski: Prawo pracy w zarysie. Warszawa 1985, 8. 461
 18. M. Mincer: Pomoc społeczna jako instytucja prawna. "Nowe Prawo" 1983, nr 1, g. 62
 19. E. Poloczek: Zasada indywidualizacji świadczeń pomocy społecznej. W: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej. Praca zbiorowa pod red. T. Zielińskiego. T. 8. Katowice 1987, s. 102
 20. J. Kuleszyńska-Dobrek: Pomoc społeczna. "Służba Pracownicza" 1991, nr 6, s. 3-10.
 21. H. Szurgacz: Pozycja prawna świadczeniobiorcy w prawie pomocy społecznej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 8, s. 15-23
 22. H. Szurgacz: Uwagi o ewolucji pomocy społecznej. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 2
 23. O. Magnuszewska-Otulak: Rozwój systemu zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii. Raport Bcveridge'a. Warszawa 1992, s. 46-79
 24. K. Kolasiński: Modele i funkcje ubezpieczeń społecznych. Toruń 1990, s. 71
 25. H, Szurgacz: Zakres pojęcia "pomoc społeczna". "Państwo i prawo" 1988, nr 12, s. 62-63
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu