BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Winnicka-Wejs Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Acedański Jan (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Różnice między- i pozapokoleniowe w lojalności względem organizacji - metody diagnozy
Intergenerational and Outside Differences in Loyalty : Methods of Diagnosis
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 1, s. 9-23, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Badania empiryczne, Lojalność, Lojalność pracowników, Metody diagnostyczne, Programy lojalnościowe
Empirical researches, Loyalty, Employee loyalty, Diagnostic method, Loyalty programs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano osiem metod badania lojalności: diagnozę jej natężenia, motywów i dynamiki; diagnozę jej typów; badanie zadowolenia z pracy; analizę wartości życiowej pracowników; personalne SWOT; analizę kohortową; badanie ryzyka lojalnościowego; badanie pracowniczych programów lojalnościowych, przedstawiając wyniki własnych badań empirycznych dotyczących niektórych z nich. Metody te mogą uwidaczniać między- i pozapokoleniowe różnice w lojalności. (abstrakt oryginalny)

The article characterizes eight methods for studying loyalty-diagnosis of its intensity, motives and dynamics, diagnosis of its types, study of job satisfaction, analysis of employee life values, personal SWOT analysis, cohort analysis, study of loyalty risk, and study of employee loyalty programs. It does so presenting the results of own empirical research regarding some of them. The methods may bring to light intergenerational and outside differences in loyalty. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki A. (1986), Statystyczne metody badania płynności kadr. Mierzenie i modelowanie, Rozprawy i Monografie, nr 69, s. 50.
 2. Bauman Z. (2007), Płynna nowoczesność, Warszawa, Wydawnictwo Literackie.
 3. Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K. (2009), Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, w Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 4. Cichosz M. (2010), Lojalność klienta a logistyka firm usługowych, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 5. Czerw A. (2008), Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, Warszawa, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.
 6. Elkader K. (2009), Jedna trzecia Polaków doświadcza w pracy poważnych konfliktów międzypokoleniowych, dostęp 7 września 2009, praca.gazetaprawna.pl.
 7. Lipka A. (2000), Strategie personalne firmy, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 111-113.
 8. Lipka A. (2010), Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 97-98.
 9. Lipka A. (2012), Propozycja modelu długookresowych relacji lojalnościowych firmy z pracownikami/Model of Long Term Loyalty Relationship Between Employee and Organization - Proposition, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów/Education of Economists and Managers, nr 1 (23), s. 90.
 10. Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J. (2012), Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management), Warszawa, Difin.
 11. Reichheld F.F., Teal T. (1996), The Loyalty Effect. The Hidden Force Behind Growth, Profits and Lasting Value, Boston, Harvard Business School Press, s. 55.
 12. Schüller A.M. (2010), Kunden mit Wertschätzung und Respekt verwöhnen, Io New Management, nr 10.
 13. Świątek-Barylska I. (2013), Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. The Walker Loyalty Report: Loyalty and Ethics in Workplace, Walker Information, September 2007, http://www.walkerinfo.com/walker-loyalty-reports.asp, dostęp: 7 maja 2014.
 15. Urban W., Siemieniako D. (2008), Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Warzecha A. (2012), Lojalność pracownika a lojalność klienta na przykładzie przedsiębiorstw MLM (marketingu wielopoziomowego), Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu