BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wachowiak Maria (Akademia Rolnicza w Poznaniu), Kiryluk Jan (Akademia Rolnicza w Poznaniu)
Tytuł
Próba opracowania metody szacowania zawartości ß-glukanów w otrębach owsianych
An Attempt to Elaborate the Method of Estimating the ß-Glucan Content in Oat Bran
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2005, R. 12, nr 2 (43), Supl., s. 245-252, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Analiza jakościowa, Badanie żywności, Zboża, Metody badania jakości
Food, Qualitative analysis, Food research, Corn, Quality testing methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było opracowanie prostej i taniej metody oznaczania zawartości ß-glukanów jako narzędzia kontroli procesu produkcji otrąb owsianych i jakości produktu finalnego. Materiał doświadczalny stanowiły handlowe otręby owsiane, które poddano rozdrabnianiu i sortowaniu. Wydzielono 3 frakcje o zróżnicowanej zawartości ß-glukanów. Przez zmieszanie odpowiednich ilości tych frakcji uzyskano 10 mieszanek o zawartości ß-glukanów od 2 do 7%. Z prób sporządzano kwaśne ekstrakty i mierzono ich lepkość dynamiczną. Zmiennymi w doświadczeniach były: skład granulacyjny prób, czas rozpoczęcia pomiaru lepkości od chwili sporządzenia ekstraktu, stężenie ekstraktu, zawartość tłuszczu w próbach. Wzrost zawartości ß-glukanów w mieszankach otrąb owsianych od 2 do 7% powodował proporcjonalny wzrost lepkości kwaśnych ekstraktów z tych mieszanek od 1,5 do 10cP. Odtłuszczenie otrąb owsianych przed przygotowaniem kwaśnych ekstraktów nie miało statystycznie istotnego wpływu na lepkość tych ekstraktów. Na podstawie pomiarów lepkości dynamicznej kwaśnych ekstraktów - przy zachowaniu sposobu przygotowania prób oraz warunków prowadzenia pomiarów lepkości, określonych w niniejszej pracy - można szacować zawartość ß-glukanów w otrębach owsianych. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper presented was to develop an easy and low-cost method allowing for the determination of ß-glucan content; this method would be a tool to manage the oat bran production process and the quality of final product. The experimental material comprised commercial oat bran that were ground and sorted out. Three fractions were selected, each one containing a different content of ß-glucan. By mixing adequate quantities of the three fractions, 10 mixtures were produced containing 2% to 7% of ß-glucan. The samples obtained were used to make acid extracts; and the dynamic viscosity of the extracts was determined. In the experiences, the following parameters were variables: granulate composition of the samples; time period from the moment when the extract had been made and the moment of commencing the viscosity measurement, extract concentration level, and fat content in samples. The increase in ß-glucan content (by 2% to 7%) in oat bran mixtures caused a proportional increase in the viscosity (by 1,5 cP to 10 cP) of the acid extracts made from the mixtures. The process of defatting oat bran prior to making acid extracts had no statistically significant effect on the viscosity of extracts. Provided the method of making samples as indicated in this paper was applied, and all the specific conditions of measuring the viscosity levels were maintained, it was possible, on the basis of levels of dynamic viscosity measured, to estimate the the ß-glucan content in oat bran. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Approved Methods of the AACC, American Association of Cereal Chemists. The Association, St.Paul. MN., 1995.
  2. Batthy R.S., MacGregor A.W., Rossnagel B.G.: Total and acid-soluble ß-glucan content of hulles barley and its relationship to acid-extract viscosity. Cereal Chem., 1991, 3 (68), 221-227.
  3. Gąsiorowski H.: Owies w żywieniu zdrowego i chorego człowieka. PTTŻ OW. Poznań 1992, 33.
  4. Gąsiorowski H. (red): Owies - chemia i technologia PWRiL, Poznań 1995, 181.
  5. Gąsiorowski H.: Owies w żywieniu człowieka Przegl. Zboż - Młyn, 2003, 4 (47), 2-3.
  6. Gąsiorowski H., Kawka A., Kiryluk J., Ratajczak P.: Surowce i przetwory zbożowe o charakterze profilaktycznym i ich wykorzystanie. W: Stan aktualny i perspektywy rozwoju wybranych dziedzin przetwórstwa żywności - pod red. J. Warchalewskiego. PTTŻ - Oddział Wielkopolski, Polagra 1994, 167-203.
  7. Michniewicz J, Kołodziejczyk P., Nadolińska J., Anioła J., Lichnowska A.: Ocena zawartości różnych form nieskrobiowych polisacharydów. Przegl. Zboż. Młyn 1998 5 (42), 14-17.
  8. Wu Y.V., Stringfellow A.C.: Enriched protein and ß-glucan fractions from high-protein Oats by Air Classification. Cereal Chem., 1995, 1 (72), 132-134.
  9. Zhang D., Doehlert D.C., Moore W.R.: Factors affecting viscosity of slurries of oat groat flours. Cereal Chem., 1997, 6 (74), 722-726.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu