BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielak Jarosław (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
Tytuł
Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa lubelskiego w latach 2002-2009 : analiza czasowo-przestrzenna
Unemployment Rate of Lublin Voivodeship Powiats in the Years 2002-2009 : Spatiotemporal Analysis
Źródło
Barometr Regionalny, 2010, nr 3(21), s. 37-54, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ekonometria przestrzenna, Bezrobocie, Stopa bezrobocia, Analiza przestrzenna
Spatial econometrics, Unemployment, Unemployment rate, Spatial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę czasowo-przestrzenną stopy bezrobocia w powiatach woj. lubelskiego w latach 2002-2009. Do testowania hipotez dotyczących istnienia efektu aglomeracji oraz wykrywania obserwacji nietypowych względem ogólnego wzorca zastosowano wybrane metody ekonometrii przestrzennej. Zidentyfikowano istnienie w województwie dwóch klastrów - niskiego oraz wysokiego bezrobocia. W pracy zastosowano pewne modyfikacje wizualizacji danych czasowo-przestrzennych w tablicach dwuwymiarowych poprawiające czytelność przedstawianych informacji. (abstrakt oryginalny)

In the paper spatiotemporal analysis of unemployment rate in powiats of Lublin voivodeship in the years 2002-2009 was presented. Selected methods of spatial econometrics were used to verify the hypotheses of agglomeration effect and hot spot existence. Two clusters were identified - high and low unemployment rate. Some modifications of presenting spatiotemporal data in two-dimensional tables were applied to improve the readability of the information. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Anselin L. (1995): Local Indicators of Spatial Association - LISA, "Geographical Analysis", Vol. 27, No 2, s. 93-115.
  2. Cliff A. D., Ord J. K. (1981): Spatial processes: models and applications, Pioin Limited, London.
  3. Goodchild M. F. (1986): Spatial Autocorrelation, Catmog 47, Geo Books.
  4. Kopczewska K. (2007): Ekonometria i statystyka przestrzenne z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu, Warszawa.
  5. Kopczewska K. (2010): Modele zmian stopy bezrobocia w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne", nr 5, s. 26-40.
  6. LeSage J., Pace R.K. (2009): Introduction to Spatial Econometrics, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton - London - New York.
  7. Paelinck J.H.P., Klaassen L.H. (1983): Ekonometria przestrzenna, PWN, Warszawa.
  8. Schabenberger O., Gotway C.A. (2004): Statistical Methods for Spatial Data Analysis Texts in Statistical Science, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton-London-NewYork-Washington, D.C.
  9. Suchecki B. (red.) (2010): Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  10. Zeliaś A. (red.) (1991): Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu