BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Omiotek Zbigniew (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
Tytuł
Symulacja sieci DiffServ z różnicowaniem priorytetu pakietów na podstawie parametru Hursta strumienia obrazu
The DiffServ Network Simulation with Packets Priority Differentiation Based on Hurst Parameter of the Video Stream
Źródło
Barometr Regionalny, 2010, nr 3(21), s. 55-79, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Analiza obrazu, Przetwarzanie obrazu
Image analysis, Image processing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki symulacji strumieniowej transmisji obrazu ruchomego przez sieć DiffServ. Zaprezentowano także metodykę badania sekwencji wizyjnych wykorzystującą pakiet EvalVid oraz przedstawiono możliwość symulacji sieci z różnicowaniem jakości usług za pomocą symulatora sieciowego NS-2. Otrzymane wyniki pozwoliły obliczyć podstawowe parametry jakości obrazu ruchomego odebranego poprzez sieć, takie jak PSNR, MOS, straty, opóźnienie oraz fluktuację opóźnienia pakietów. Efekty końcowe badań pokazują, iż zastosowanie proponowanej koncepcji polegającej na ustawianiu priorytetu pakietów w sposób dynamiczny prowadzi do poprawy jakości przesyłanego obrazu w porównaniu z tradycyjnym podejściem statycznym. (abstrakt oryginalny)

The paper show the simulation results of video streaming over the DiffServ network. It also presents the video sequences test methodology that uses an EvalVid package and DiffServ simulation in NS-2 network simulator. The results obtained allowed to calculate the basic quality parameters of moving picture received over the network, such as: PSNR, MOS, loss, delay and jitter. Final results of research show that the using of the proposed idea, consisting in setting the packets priority in a dynamic way, leads to improve the video streaming quality, compared with the traditional static approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed T., Mehaoua A., Boutaba R., Iraqi Y. (2005): Adaptive Packet Video Streaming Over IP Networks: A Cross-Layer Approach, "IEEE Journal on Selected Areas in Communications", February, Vol. 23, No. 2, s. 385-401.
 2. Ahmed T., Boutaba R., Mehaoua A. (2005): A Measurement-Based Approach for Dynamic QoS Adaptation in DiffServ Networks, "Computer Communications", Vol. 28, s. 2020-2033.
 3. Bay Y. (2005): Class-Based Packet Scheduling to Improve QoS for IP Video, "Telecommunication Systems", Vol. 29, No. 1, s. 47-60.
 4. Boucadair M., Levis P., Griffin D., Wang N., Howarth M., Pavlou G., Mykoniat i E., Georgatsos P., Quoitin B., Quoitin B., Rodriguez Sánchez J., Garcia-Osma M. L. (2007): A Framework for End-to-End Service Differentiation: Network Planes and Parallel Internets, "Communications Magazine, IEEE In Communications Magazine, IEEE", Vol. 45, No. 9, s. 134-143.
 5. Chen L., Liu G., Zhao F. (2007): An Improved Marking Mechanism for Real-Time Video over DiffServ Networks, "Lecture Notes in Computer Science", Vol. 4810, s. 510-519.
 6. Crovella M.E., Besta vros A. (1997): Self-Similarity in World Wide Web Traffic: Evidence and Possible Causes, "IEEE/ACM Transactions on Networking", December, Vol. 5, No. 6, s. 835-846.
 7. Grossma n D. (2002): New Terminology and Clarifications for Diffserv, "IETF RFC 3260", April.
 8. Heinanen J., Baker F., Weiss W., Wrocla wski J. (1999): Assured Forwarding PHB Group, "IETF RFC 2597", June.
 9. Huynh-Thu Q., Ghanbari M. (2008): Scope of Validity of PSNR in Image/Video Quality Assessment, "Electronics Letters", Vol. 44, s. 800-801.
 10. ITU-T Recommendation P.800 (1996): Methods for Subjective Determination of Transmission Quality, August.
 11. Ke C-H., Shieh C-K., Hwang W-S., Ziviani A. (2008): An Evaluation Framework for More Realistic Simulations of MPEG Video Transmission, "Journal of Information Science and Engineering", Vol. 24, s. 425-440, http://140.116.72.80/~smallko/ns2/myevalvid2.htm.
 12. Klaue J., Rathke B. Wolisz A. (2003): EvalVid - A Framework for Video Transmission and Quality Evaluation, Proceedings of the 13th International Conference on Modeling, Techniques and Tools for Computer Performance Evaluation, Urbana, Illinois, September, http://www.tkn.tu-berlin.de/research/evalvid.
 13. McAllister B., Marshall A.J., Woods R.F. (2010): A Programmable Architecture for Layered Multimedia Streams in IPv6 Networks, "Journal of Networks", January, Vol. 5, No. 1, s. 65-74.
 14. Park K., Kim G., Crovella M. (1997): On the Effect of Traffic Self-similarity on Network Performance, Technical Report CSD-TR-97-024, Purdue University, Dept. of Computer Sciences, April.
 15. Willinger W., Leland W.E., Taqqu M.S., Wilson D. V. (1994): On the Self-Similar Nature of Ethernet Traffic (extended version), "IEEE/ACM Transactions on Networking", February, s. 1-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu